Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Městský úřad Červený Kostelec se obrací na veřejnost s prosbou o podání nabídek stálého ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v zařízeních dočasného charakteru (např. internát ve Lhotě), který je třeba uvolnit pro podzimní nástup studentů. Nabídka ubytování by měla být na dobu neurčitou. Zájemci o bydlení ve většině pracují a hodlají zde zůstat dlouhodobě, případně trvale. Po ukončení vyplácení příspěvků ubytovatelům poskytovaných státem by se uzavřela nájemní smlouva s klasickým komerčním nájemným.

Případné nabídky je možné podávat na podatelnu městského úřadu Červený Kostelec.

Michal Tošovský, Sociální odbor