Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec

Rada města Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.

Minimální požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – výhodou je zaměření na knihovnictví a informační studia
  • občanská a morální bezúhonnost
  • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
  • znalost práce na PC

Nabízíme:

  • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída)
  • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
  • možnost spolupodílet se na dalším rozvoji Knihovny Břetislava Kafky

Termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 17. 6. 2022 do 13:00 

Místo a způsob podání přihlášky:
Osobně na podatelně úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.
Přihláška včetně příloh a koncepce bude podána v zalepené obálce a v pravém dolním rohu opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení KNIHOVNA“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Více informací naleznete v příloze pod článkem.

Soubory ke stažení

Výběrové řízení inzerát 22.pdf 154,8 KB Stáhnout