Částečná omezení „Portálu občana“ v měsíci červnu

Částečná omezení „Portálu občana“ v měsíci červnu

Snaha umožnit od 1. 7. 2022 propojit náš „Portál občana“ na NIA a umožnit vám platbu služeb prostřednictvím platební brány budu v měsíci červnu částečná omezení jeho provozu.

https://eurad.mestock.cz/application.aspx

Přesto stále bude dostupný jako rozcestník k řešení životních situací a přístupu k formulářům, které je možno podávat i nadále elektronickou cestou - https://www.cervenykostelec.cz/clanek/kontaktni-spojeni

K těmto krokům jsme vedeni platnou legislativou:

Důležité zákony vztahující se k Portálu veřejné správy a Portálu občana jsou:
·  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
·  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
·  zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
·  zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
·  zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 Převzato z ze stránek MVČR - Portál občana https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx

Již nyní (pokud již nemáte) si můžete zřídit prostředek „NIA ID“ pro pozdější prokázání totožnosti spojené s dvoufázovým ověřením.

https://info.identitaobcana.cz/ups/

Děkujeme za pochopení