Plánovaná odstávka elektřiny - 17. 6. 2021, 23. 6. 2021 a 30. 6. 2022

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17. 6. 2021, 23. 6. 2021 a 30. 6. 2022.

Plánovaná odstávka 17. 6. 2022 od 7:00 do 19:00, č. 110060838479 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Stolín

  • č. p. 65
  • Náchodec: č. ev. 1073, 1075, 1080, 1081

kat. území Stolín (kód 621145): parcelní č. 409

Plánovaná odstávka 23. 6. 2022 od 7:00 do 16:00, č. 110060838576 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Bohdašín

  • č. ev. 1138, 1141, 1142, 1143, 1154, 1212
  • Náměrky: č. p. 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

kat. území Bohdašín nad Olešnicí (kód 621099): parcelní č. 45/1, 90/6, 90/13

Plánovaná odstávka 30. 6. 2022 od 7:00 do 16:00, č. 110060838561 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Bohdašín

  • č. ev. 1138, 1141, 1142, 1143, 1154, 1212
  • Náměrky: č. p. 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

kat. území Bohdašín nad Olešnicí (kód 621099): parcelní č. 45/1, 90/6, 90/13

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.