Prázdninové slovo starosty

Prázdninové slovo starosty

Vážení a drazí občané našeho města,
v minulém měsíci jsme se mohli zúčastnit několika akci, které pro nás občany a pro život ve městě byly nějakým způsobem více či méně důležité. Zajisté jde o úhel pohledu každého z nás. Pro mne osobně byly důležité určitě všechny, ale ty nejdůležitější, o kterých bych se chtěl zmínit, jsou tyto.
Za prvé to bylo dokončení a slavnostní otevření prostoru mezi školami. Myslím, že i přes některé průběžné negativní ohlasy můžeme neskromně říci, že se celá investiční akce vydařila. Jako poučení z celé akce lze vzít to, že nelze hodnotit akci, ať už jde o jakoukoliv, v průběhu nebo před jejím dokončením. Tak jako operaci nelze hodnotit v jejím průběhu, protože byste si ji pak mohli splést se zcela jinou činností. Výsledek je zcela jiný. Park kolem sochy legionáře se zazelenal, poskytuje prostor pro venkovní výuku přilehlých škol nebo pro poklidné posezení s přáteli. Dětské hřiště? To snad ani nelze hodnotit. Množství dětí, které je využívají, mluví za vše. Abych pravdu řekl, toto mne osobně potěšilo ze všeho nejvíce. Jen bych se přimlouval za to, pokud jsou děti pod dohledem dospělých, aby dbaly na využívání tohoto prostoru k tomu, k čemu je určen, aby nám, společně s nejoblíbenějším prvkem, tj. fontánou, vydržel co nejdéle. O to se samozřejmě bude starat i město průběžnou kontrolou a údržbou. K tomuto všemu samozřejmě patří i nově otevřená kavárna s cukrárnou, kde je myslím velice příjemné posezení. Všem našim občanům přeji, aby si daný prostor užívali co možná nejvíce.
Další úspěšnou akcí, která se konala v uplynulém měsíci a která mezi našimi občany i pozvanými hosty sklidila pozitivní ohlasy, bylo jubilejní třicáté setkání Kostelců v Kostelci, kterého se zúčastnilo čtrnáct Kostelců z celé republiky, včetně jediného se Slovenska, za jehož účast obzvláště děkujeme, protože občané tohoto „Kostolce“ museli vážit na setkání nejdelší cestu. Jelikož nám přálo počasí, naši sportovci vesměs slavili úspěch za první místo, a zúčastněné orchestry, jak dechový, tak swingový, společně se sborem a dalšími orchestry, kapelami, tanečníky a šermíři slavili úspěch, můžeme být s celou akcí nadmíru spokojeni. Rád bych touto cestou poděkoval nejen všem občanům, kteří si našli cestu na všechny kulturní i sportovní akce, ale také všem zúčastněným Kostelcům, všem, kteří byli součástí jak kulturního, tak sportovního programu, všem, kteří se starali o občerstvení, ale především všem organizátorům, v čele s pány Tomášem Šimkem, ředitelem městského
kulturního střediska, a Petrem Mědílkem, bývalým starostou našeho města Díky nim by tato akce zcela určitě nemohla proběhnout v takovém rozsahu a s tak pozitivním výsledkem.
Pokud mohu hovořit o následujících měsících, chci vás co nejsrdečněji pozvat především na otevření fotbalového zázemí, které nám slibuje jistě skvělý sportovní zážitek. Samozřejmě vás zvu na největší kulturní akci ve městě, a tou je samozřejmě tradiční folklorní festival. O obou akcích budete informování v jiných částech zpravodaje nebo na našich webových stránkách. Když opustím náměty sportovní, kulturní nebo společenské, chtěl bych vás všechny požádat o ohleduplnost k vašim sousedům, ať již těm přímým nebo v blízkém okolí. Vím, že to v dnešní uspěchané a prací naplněné době nejde vždy naplnit, zvlášť když do toho zasáhne tzv. vyšší moc a počasí nám zhatí plány, ale přesto zachovávejme nepsané pravidlo a nedělejme hlučné aktivity typu sečení, řezání dříví, broušení apod. v neděli a o svátcích. Když už to jinak nejde a nemůžeme toto vykonat v průběhu týdne nebo v pátek, učiňme tak v sobotu, ať se neděle nebo jakékoliv svátky stanou skutečnými nedělemi a svátky, kdy budeme moci využít krásné počasí ke klidu, pohodě a odpočinku. Toto se týká samozřejmě i jiných fází našeho života. Vezměme si prostě za své to, že budeme k sobě navzájem ohleduplní. Přeji to nám všem.
Všem na závěr přeji krásné prožití následujících letních dnů a dovolených. Odpočiňte si a užívejte života.
Krásné dny a vše hezké přeje Tomáš Prouza