Výdej nádob na odpadní plasty a papír k domácnostem

Výdej nádob na odpadní plasty a papír k domácnostem

 

Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

V době od 21.6.2022 od 12 hodin do 1.9.2022 je pozastaveno přijímání nových přihlášek o nádoby na tříděné plasty a papíru k domácnostem.

 

Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 5 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadové číslo, které je nutné sdělit při výději nádob.

V současné době je kapacita nádob na plasty všech objemů již vyčerpána. K dispozici jsou již jen nádoby na papír o objemu 120 l (105 ks) a o objemu 240l (2 kusy) a kontejnery na papír k bytovým domům o objemu 1100 l (6 ks).

O tyto nádobu bude možné se přihlásit od 1.9.2022.

Ke dni 23.6.2022 k času 9:30 hodin město eviduje 1095 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá 94 % připravených nádob.

Ke dni 23.6.2022 bylo vydáno již 1748 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 1095 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno 94 % všech připravených nádob.

 

V pondělí 29.3.2021 byl městu dodán první kamion sběrných nádob na tříděné plasty a papír o objemech 120 l a 240 l. Druhá dodávka nádob na tříděné odpady proběhla v pondělí 26.4.2021. V pondělí 24.5.2021 byly městu dodány 3 velkoobjemové kontejnery určené ke sběru biodpadů a objemného odpadu. Další dodávka nádob proběhla v pondělí 31.5.2021, kdy byly dodány zvláště kontejnery o objemu 1100 l. Poslední dodávka kontejnerů 1100 l proběhla v pátek 4.6.2021.