Začala výměna plynových kotlů v sokolovně a základní škole v Červeném Kostelci

Z důvodu celkové zastaralosti technologií, byly zahájeny rekonstrukce kotelen v sokolovně a na Základní škole Červený Kostelec. Postupně se vymění letité plynové kotle za moderní kondenzační kotle s vysokou účinností.

Zároveň dojde k výměně řídicí jednotky, provede se úprava plynového potrubí a zapojí nové plynové kotle do stávajícího systému. Realizací byla pověřeny firmy, které vyhrály výběrová řízení na zhotovitele. Celkové náklady na výměnu kotlů jsou ve výši 4.200 tis. Kč. Na výměnu kotlů v základní škole zažádalo Město Červený Kostelec o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Rekonstrukce vytápění přinese vyšší účinnost teplovodních systémů, úsporu spotřeby plynu na topení a ohřev teplé vody při zachování stejných tepelných komfortů.

majetkový odbor