Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 23. června 2022

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

  • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
  • Investiční akce
  • Finanční záležitosti
  • Závěrečný účet města za rok 2021
  • Správní záležitosti
  • Majetkové záležitosti
  • Osadní výbory
  • OZV o stanovení koeficientu pro výpočet DzN
  • 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů
  • Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 16. 6. 2021. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.