Oprava božích muk v Olešnici

Asi nejstarší kříž v Olešnici projde opravou, která této sakrální památce
vrátí původní vzhled. Boží muka stojící na křižovatce u bramborárny byla v
minulosti necitlivě opravena betonovým segmentem. Ten bude vyměněn za
pískovcový, odpovídající době vzniku pomníku. Pomník bude demontován,
vyspraven. V plánu je i zlacení kříže, barevné sjednocení pískovce a jeho
zpevnění včetně vyztužujícího kotvení.  Náklady na opravu této významné
sakrální památky jsou 131.043,- Kč. Po dokončení obnovy bude památník dalším
z hezkých historických míst našeho kraje.

Boží muka zde stojí pravděpodobně již od třicetileté války. Na konci 19.
století byl kříž stržen bouří
a spodní část opravena betonovým dílem. Nově postavený pomník byl vysvěcen
1904. Znovu opraven a vysvěcen byl pak 1939.

V knize Antonína Hepnara Paměti obce Olešnice se k této sakrální památce se
váží dokonce dvě pověsti.

V Olešnici se do jednoho hospodářství přiženil mladý bezvěrec, kterého
dráždil kříž, stojící na rohu jeho pozemku. Jednou se rozhodl, že kříž
poškodí, čin svede na neznámého pachatele a bude mít důvod jej zbourat.
Jednou večer uhodil do kříže a urazil obě Kristovy nohy nad kotníky. Protože
jeho stavení nebylo daleko od kříže, uslyšel náhle služku, která na něho
volala, ať rychle běží domů.  Tam uviděl plačící manželku, jak obvazuje
pahýly obou nohou tříletému synovi, který spadl do žentouru a ozubená kola
mu rozdrtila obě nohy. Na památku této události pak nechal onen sedlák do
kamene na kříži vytesat pod opravené Kristovo tělo dětská chodidla.

Druhý krátký příběh je takovýto: Jistý podnapilý zedník z Bakova šel kolem
kříže a Kristovy nohy rozbil. Když se o řadu let později roznemohl na nohy,
rozpomenul se na svůj čin a nechal spodní část kříže opravit.  

Za informace o historických souvislostech vážících se ke kříži děkujeme panu
Mgr. Vojtěchu Kábrtovi, Ph.D. 

Foto současného stavu

Majetkový odbor