Chcete vyřešit své dluhy a začít lepší život? Už v září využijte Milostivé léto II

Mnozí dlužníci už mohou stříhat metr. Do zahájení mimořádné oddlužovací akce Milostivé léto II zbývá necelý měsíc. Lidem v exekucích, kteří váhají šanci využít, doporučujeme již nyní nezávaznou konzultaci na naší Help lince 770 600 800, nebo prostřednictvím e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi výhodných podmínek. Minulé Milostivé léto pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jako může být i ta vaše. Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít lepší život. Mít vlastní bankovní účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba rekvalifikovat a získat lépe placenou práci, nebo moct přemýšlet, co si koupím, možná i kam pojedu na dovolenou.

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít opět díky Milostivému létu II, možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Dle posledních dostupných dat Exekutorské komory bylo v České republice ke konci minulého roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba 6 exekucí. Konkrétně v Královehradeckém kraji bylo v exekuci více než 28 tisíc lidí s celkově 173 tisíci exekucemi.

Co je potřeba udělat
  • Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na milostiveleto.cz.
  • Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022).
Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?
  • Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
  • Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
  • Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
  • Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.
Potřebujete poradit?
  • Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam další doplňující informace.
  • Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
  • Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9:00 – 22:00 hod.) na naši Help linku 770 600 800.
Vzor žádosti a návod ke sdílení

Autor článku: Eva Kroupová