Zářijové slovo starosty

Zářijové slovo starosty

Vážení a drazí občané našeho města,
dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem a doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání a děti do školních lavic. Končí léto, končí prázdniny a dovolené a začíná podzim. Rok za rokem, stále
stejně. Přesto je v dnešní době něco jinak. Nejen že nám stále trvá riziko covidového onemocnění a proto, především těm rizikovějším skupinám, doporučuji očkování, které vás nemusí zcela ochránit, ale alespoň dá šanci případné onemocnění prodělat méně závažným způsobem. Máme tu však také i ekonomické následky vážného a nesmyslného vojenského konfliktu na Ukrajině. Doufejme, že v brzké době dojde k diplomatickému řešení celé krize a nesmyslné utrpení obyvatel Ukrajiny skončí. Nicméně ekonomická situace vyplývající z této krize nás nutí sáhnout hlouběji do kapes, a to především díky stoupajícím cenám energií. Věřme, že se tento trend v brzké době zastaví a vrátí se alespoň částečně k normálu. Bohužel takového normálu, na který jsme byli zvyklí, se asi již nedočkáme a budeme se muset přizpůsobit novým podmínkám. K tomu vám všem přeji, ať vaše kroky směřují vždy správným směrem a děláte pouze správná a ekonomicky výhodná rozhodnutí.

Kromě výše zmíněné složitější životní situace jsme však ve městě prožili i slavnostnější a příjemnější situace, akce a události. Pokud to vezmu z toho osobnějšího pohledu, pak doufám, že jste si v rámci osobního volna všichni odpočinuli a prožili příjemně strávené dny dovolených, ať již sami nebo v kruhu svých nejbližších či přátel. Ve městě jsme slavnostně otevřeli zrekonstruovaný fotbalový stadion s novým zázemím a věřím, že všichni, kteří se akce zúčastnili, si užili jak sportovní výkony hráčů, tak setkání s osobnostmi ze sportovního i kulturního světa. Před několika dny také proběhl i tradiční, letos již 68. Mezinárodní folklorní festival, s řadou skvělých tanečních výkonů, vč. výtečného zahajovacího koncertu Jiřího Korna s vokální skupinou 4TET. Opět věřím, že i přes deštivý závěr jste si festival užili a najdete si cestu i na ten následující. Všem, kteří celý festival připravovali a podíleli se na jeho chodu, ať organizačně, tak v rámci technického zajištění, či se starali o pohodlí zúčastněných souborů, chci touto cestou poděkovat, a věřím, že se na vás všechny budeme moci my, kteří si festival užíváme z pohledu diváka, spolehnout i napříště. Protože bez vás a bez vašeho nadšení a úsilí by to nešlo. Věřte, že si toho vážíme.

Ještě jednou díky. Tento měsíc nás čekají komunální volby, a tak bych rád požádal všechny, kteří se chtějí podílet na jejich spolehlivém průběhu, zda by se mohli přihlásit do volebních komisí a pomoci se zabezpečením jejich průběhu. Budeme rádi, když nám pomůžete. Nám všem pak přeji šťastnou ruku při volbě našich zastupitelů do orgánů města, aby se mohlo udržovat a rozvíjet ve prospěch a spokojenost všech občanů Červeného Kostelce. Přijďte k volbám a zvolte dle vašeho uvážení to nejlepší.

Na závěr bych chtěl všem popřát příjemný zbytek léta, ať již toho pravého, tak babího. Školákům úspěšný start do nového školního roku a nám všem nejen šťastnou ruku při hlasování v komunálních volbách, ale také štěstí, vzájemnou pomoc a toleranci při řešení složitých životních i ekonomických situací.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza