Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky

Město Červený Kostelec podalo v červenci 2021 žádost o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na základě výzvy č. 4 MAS Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na projekt „Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky“. Cílem projektu je pořízení vybavení knihovny s využitím pro kulturní a spolkovou činnost. Jedná se o šatní stěnu (lavička s prostorem pro boty a věšáky) do dětského oddělení v prvním poschodí, dále pořízení 15 ks laviček, jednoho párty stanu 3x6m a ozvučovací techniky - pro akce pořádané v budově knihovny a na přilehlé zahradě. Dále budou pořízeny dva notebooky pro zefektivnění práce knihovny. Předpokládaný termín nákupu vybavení je první polovina roku 2022.

V prosinci 2021 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Celková výše přiznané dotace je 148 104,- Kč (80%) z celkových plánovaných výdajů projektu, které činí 185 130 Kč. Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů.

Projekt

"Podpora rozvoje aktivit pro obyvatele Červeného Kostelce v Knihovně Břetislava Kafky“
Registrační číslo 21/004/19210/452/180/00232293

je spolufinancován Evropskou unií
z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD
Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

Celkové výdaje projektu 181 535,- Kč
Dotace 145 227,- Kč


Odbor rozvoje města

 

Odkaz na mapový portál ...