Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období

Ve čtvrtek 8. září 2022 od 16:00 se v divadle J. K. Tyla uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města Červený Kostelce v tomto volebním období.

Zastupitelstvo ve složení Richard Bergmann, Ing. Marcela Franková, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, Mgr. Jiří Kábrt, Mgr. Jan Kafka Ph.D., Ing. Roman Kejzlar, Marcela Kollertová, Lukáš Laštovička DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Pavel Novák, Mgr. Štěpán Nosek, Ing. Rostislav Petrák, Tomáš Prouza, Jiří Regner, Hana Řezníčková Kukulová,  DiS., Michal Škoda, Tomáš Šimek, Markéta Šolcová, Jiří Vít, Bc. Lenka Vlčková, Patrik Volhejn a Ing. Mgr. Miroslav Wajsar po dobu čtyř let společně rozhodovali o rozpočtu města, investičních akcích, zřízení a rušení výborů apod. Za jejich práci ve vedení města jim patří velký obdiv a poděkování. 

Veškeré podklady spojené s jednáním zastupitelstva města Červený Kostelec jsou uloženy na serveru. Jsou ukládány ve verzích, jak byly zpřesňovány případně doplňovány. Odkaz na tyto dokumenty naleznete na: https://konsiliar.mestock.cz/ksverejnost