Dotační program města pro rok 2023

Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2022/4/24 ze dne 8. 09. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2023.

V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působností v Červeném Kostelci.

Důvodem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných občanských aktivit, podpora celoroční činnosti organizací a spolků, podpora organizace a realizace akcí, které slouží k uspokojování kulturních, sportovních a volnočasových potřeb občanů města Červený Kostelec a to zejména dětí a mládeže v oblasti kultury, zájmové činnosti, tělovýchovy a sportu, dále v oblasti životního prostředí, požární ochrany a sociální oblasti.

Termín odevzdání žádostí pro první výzvu na celoroční činnost a projekty – akce bude od 1. prosince 2022 do 16. ledna 2023. Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na webových stránkách města v v sekci Dotace, nebo mezi Významnými dokumenty, kategorie – Žádosti a formuláře, nebo k vyzvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na projekty - akce bude od 2. května 2023 do 31. května 2023.

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti posoudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu nás kontaktujte na tel. čísle 491 467 524 nebo na adrese: zachovska@mestock.cz. Věříme, že tento dotační program vám pomůže ve vaší veřejně prospěšné činnosti.

Tomáš Prouza a Jiřina Zachovská