Na domě v ul. Generála Kratochvíla 1008 byl uložen ocelový stožár pro další komunikační technologie.

Dne 19. 10. 2022 byl v ulici Generála Kratochvíla č.p. 1008 uložen ocelový stožár pro komunikační technologie. Stávající stožár z počátku osmdesátých let již nepostačoval rozvoji komunikačních technologii. Nová konstrukce byla pro svoje rozměry a váhu na místo uložena jeřábem. Pro tuto konstrukci je zpracována projektová dokumentace včetně statických výpočtů. Děkujeme obyvatelům domu za pochopení při záboru prostoru pro jeřáb a dopoledního omezení parkování.

Majetkový odbor