Studie interiérových úprav v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec v současné době užívá prostory s dosluhujícím vybavením a zastaralými technickými instalacemi. Z těchto důvodů byla vypracována studie, která prověřila dispoziční a kapacitní možnosti knihovny. V návrhu se studie zaměřuje na celkové zpestření a vyčištění interiéru, tak aby se zachovala unikátnost knihovny.

„Průjezd a zároveň hlavní vstup do knihovny chceme osadit novými dveřmi, které zároveň fungují jako poutač. Nabízíme tři různé varianty provedení, ze kterých bude vybráno v dalších fázích projektu. Podle architektonického návrhu bude prostor průjezdu vyčištěn a budou zde odhaleny původní pilastry, mezi kterými jsou nástěnky – výstavní prostor. Dveře do knihovny v přízemí budou nově prosklené. Přímo naproti vstupu chceme umístit výpůjční pult se zázemím pro personál. Hlavní místnost směrem do ulice bude celá věnovaná regálům s knihami na vypůjčení. Regály jsou v šedé barvě okolo stěn a v růžové v pravidelném rastru uprostřed místnosti. V druhém patře jsme připravili návrh pro dětské oddělení, které bude nově protažené přes celou šířku fasády. Prostor bude rozdělen na několik segmentů – prostor pro promítání s amfiteátrem, prostor s regály a teen zónu. Z návrhu vyplívá, že v druhém patře budovy budou umístěny kanceláře pro personál. V podkroví navrhujeme prosvětlení místností střešními okny,“ popisuje architektonický návrh zhotovitel PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o..

Celý návrh studie naleznete ve formátu pdf pod tímto článkem.