Červený Kostelec si připomněl den boje za svobodu a demokracii

Datum 17. listopadu se zapsalo do české historie jako Den boje za svobodu a demokracii, který navazuje na Mezinárodní den studentstva. K tomuto datu se totiž vážou dvě zásadní historické události, které se zapsaly do dějin jako připomínka toho, jak se studenti a další občané vzbouřili proti totalitním režimům. I proto vzpomeňme na Uzavření českých vysokých škol (17. listopadu 1939) a začátek sametové revoluce (17. listopadu 1989), protože nám tyto události připomínají nejen to, jak křehká demokracie je, ale také že má smysl za ni bojovat.

Program byl zahájen v Žižkově sboru v Červeném Kostelci, kde byl pro návštěvníky připraven koncert „Pravda jde proti strachu“ skupiny staré hudby Castanea ze Dvora Králové nad Labem. V průběhu vystoupení zazněly husitské, renesanční a gotické písně, které byly proloženy myšlenkami českých velikánů.

Po skončení programu v Žižkově sboru se lidé v čele se starostou Tomášem Prouzou a místostarostou Jiřím Regnerem přesunuli k pomníku legionáře. Zde společně s dalšími příchozími zavzpomínali na události 17. listopadu. Po proslovu pana starosty a místostarosty se prostranstvím mezi školami rozezněla česká hymna. Místní obyvatelé poté pokračovali k plastice, která je umístěna na škole V. Hejny, odkud se přesunuli k památníku obětem totality, který věnoval městu sochař Jaromír E. Brabenec.

„Síla, jíž byl tento kovový objekt proražen, může symbolizovat devastující moc režimu i energii jedince, který se mu vzepřel. Všechny totality se pokouší ničit to lidské v nás podobným způsobem, všechny jsou stejně nebezpečné a vůči všem minulým, současným i náznakům budoucích bychom se měli vymezovat a uchovávat vzpomínku na lidi, kteří měli odvahu či nezbytí obětovat daleko více. Navrhujeme proto tento památník věnovat památce obětí všech totalit, nejen té komunistické,“ uvedl sochař Jaromír Brabenec ke svému dílu.

Fotografie v tiskové kvalitě naleznete na portálu https://eu.zonerama.com/ckzije/Album/9163889