Nová zelená úsporám LIGHT

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ĆR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí dnes 14. 11. 2022 zveřejnili dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT.

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, ale s pracemi je možné začít již nyní – podpořena budou opatření realizovaná od 12. září letošního roku. Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace je možné najít na www.novazelenausporam.cz.

Podporovaná opatření:

Aktivita (typ opatření) Měrná jednotka Dotace (Kč)
Zateplení fasády běžný metr 6.000,-
Zateplení střechy kompletní opatření 120.000,-
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50.000,-
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem kompletní opatření 60.000,-
Výměna oken 1 ks výplně 12.000,-
Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18.000,-

 

Dotace určená pro:

  • Vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, kdy jsou všichni členové domácnosti:
  • příjemci starobního důchodu,
  • příjemci invalidního důchodu 3. stupně
  • nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. 

Přílohy k žádosti:

  • Fotodokumentace (nutno zdokumentovat stav před započetím prací).
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který Vám vypracují zástupci MAS.
  • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (výpis, smlouvu o zřízení účtu).
  • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Kontaktní osoby MAS:

Zdena Hovorková – tel.: 606 636 640, hovorkova@masmum.cz