Hospodaření a těžba v městských lesích

Poslední dobou se občané dotazují po důvodech zvýšené mýtní těžby v červenokosteleckých lesích, zejména v Občině.

Lesní porosty v Občině tvoří porosty převážně mýtného věku (90–120 let), s dominantním zastoupením smrku a borovice. Vzhledem k prioritní rekreační funkci, mají zvýšené obmýtí i dobu obnovní a v minulosti jsme zde uplatňovali jemnější způsoby hospodaření, tj. obnovu podrostními způsoby s využitím seče clonné, seče násečné, případně maloplošné holoseče.

Nyní ale z důvodu kůrovcové kalamity nemůžeme tímto způsobem hospodařit a jsme nuceni těžit stromy v tzv. „kůrovcových ohniscích.“

V roce 2022 jsme je v Občině těžili hned v několika lokalitách (U kaštánku, naproti studánce, za Batistem a pod Prosovou loukou), do kterých jsme se několikrát v průběhu roku vraceli po opakovaných náletech kůrovce. (celkem 517 m3 na ploše 1,1 ha).

Víme, že zejména těžby kůrovcové hmoty v lokalitách U kaštánku a za Batistem kolidovaly s hojně využívanými cyklistickými stezkami a pěšinami vedoucími přes lesní porosty a tudíž omezovaly pohyb a komfort návštěvníků lesa. Proto bylo každé pracoviště zajištěno červenobílými páskami a v době obnovy jsme jimi uzavírali všechny přístupové cesty a pěšiny. Bezpečnostní opatření však často nebyla respektována a pásky byly opakovaně strhávány. Přesto se podařilo tyto práce provést bez újmy na zdraví.

V zimním období 2022–2023 bude ještě dokončena kůrovcová těžba při okraji lesního porostu pod Prosovou loukou a klest z provedených těžeb uklizena, aby mohly být vzniklé holiny zalesněny.

Rozsah a místo těžeb v Občině v roce 2023 nejsme schopni přesně určit. Vzhledem k nekončící kalamitě předpokládáme, že budeme zpracovávat další kůrovcová ohniska.

Prosíme návštěvníky lesa o pochopení současné situace, trpělivost a spolupráci zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

                                                                                   Za SILVA ČK, s. r.o.

                                                                                    Ing. Jindřich Lukavský, Jiří Semerák, Jan Vosáhlo

                                                                                    Za město Červený Kostelec

                                                                                    Štěpán Křeček