Lednové slovo starosty

Lednové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravujeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která bychom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolů
se objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava a následné schválení zastupitelstvem města v minulém měsíci proběhla. Všem, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli, velice děkuji. Rozpočet města, který byl navržen jako schodkový, však počítá nejen s tím, že se u řady akcí chystáme pokusit o získání případné dotace, ale zároveň si můžeme, jako město bez jakýchkoliv dluhů, dovolit úvěr v rozumné výši. Toto jsme ostatně plánovali i v minulém období a nakonec k tomuto kroku rozumnou finanční politikou města dojít nemuselo. Mezi nejvýznamnější akce nastávajícího roku bude jistě patřit rekonstrukce ul. Letná a dále dokončení úprav náměstí T. G. Masaryka, či komunikace na Špicberkách. Zároveň by mělo dojít k provedení nebo minimálně zahájení prací na obnově parku A. B. Svojsíka, v závislosti na získání dotace. Další akcí bude i zahájení rekonstrukčních prací na hlavní budově areálu Brodský. Z drobnějších akcí bude ihned z jara provedeno dokončení parku mezi náměstím a autobusovým nádražím. Také je naším zájmem příprava a případně i zahájení úprav návsi ve Lhotě, komunikací ve Stolíně či chodníků a komunikací v Horním Kostelci, případně rekonstrukce kaple na Bohdašíně. Bude probíhat projektová příprava dalších a dalších akcí tak, aby byly připraveny k provedení v následujících letech, a to jak v oblasti infrastruktury, kultury, sportu a dalších oblastech našeho života. Jak vidíte, úkolů je před námi pro další období řada. K tomu, abychom vše zvládli, budeme samozřejmě potřebovat i vaši spolupráci, a především vaši trpělivost při provádění toho, co jsme si předsevzali, a to především u akcí, které se vás budou bezprostředně týkat. Tato spolupráce bude jistě účinná i v tom, pokud budeme k sobě navzájem ohleduplní i v drobnostech, a nebudeme muset řešit problémy týkající se běžného života a to, co jednotliví občané mohou sami ovlivnit. Pořádek ve městě, úklid po našich psích miláčcích, které nebudeme nechávat volně pobíhat a budeme je vodit na vodítku, či budeme dbát na nedělní a sváteční klid, ve kterém omezíme naše hlučné počínání. Vše souvisí se vším. Naše práce i práce všech na úřadě úzce souvisí s vaší spokojeností, ale i vstřícností. Ta ale zároveň vychází jak z našeho tak z vašeho jednání.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat za zodpovědnou práci v minulém roce všem pracovníkům městského úřadu, a to i vč. technických služeb, městské policie, městského kulturního střediska, městské knihovny, a samozřejmě i sboru dobrovolných hasičů, a dalších, kteří s námi úzce spolupracují, a těším se na další spolupráci v následujícím roce.

Také velice děkuji za spolupráci vám, všem obyvatelům Červeného Kostelce, Bohdašína, Horního Kostelce, Lhoty u Červeného Kostelce, Stolína a Mstětína, i Olešnice, věřte, že jsme v tom společně, v radostech i starostech. Zároveň doufám, že jste si prožili vánoční a novoroční svátky v klidu, spokojenosti a v úzkém kruhu se svými blízkými nebo přáteli.

Přeji všem, aby ten následující rok byl pro nás všechny po všech stránkách odrazem ode dna. Doufám, že se hospodářsky i společensky pohneme k lepší budoucnosti, a že se i celková situace ve světě zlepší natolik, že se budeme moci vrátit k běžným radostem i strastem života.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza