Kácení vánočního smrku proběhlo bez komplikací

Strom byl pokácen hlavně z bezpečnostních důvodů. Město si nechalo zpracovat odborné arboristické posouzení této dřeviny ze kterého vyplývalo, že dřevina měla poškozený kmen a ve kmeni se vyskytovala infekce kmene. Toto poškození bylo pravděpodobně způsobené zásahem blesku v minulosti. Strom dynamicky prosychal, což způsobilo úbytek jehličí v rozsahu 30-40 %. Ke kácení smrku bylo také přistoupeno z důvodu prováděných celkových úprav dotčeného veřejného prostranství a parčíku mezi radnicí a autobusovým nádražím.