Rozšíření svozů bioodpadů z domácností od roku 2023

Od roku 2023 došlo v Červeném Kostelci k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad přímo z domácností na celoroční svoz. Termíny svozů pro rok 2023 jsou uvedeny v rozpisu svozů (svozovém kalendáři odpadů) a také jsou zveřejněny v předchozím lednovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.

Změna úhrady za svozy nádob na bioodpad z domácností

Občané, kteří měli v roce 2022 sjednaný svoz bioodpadů z domácností se svozovou společností TRANSPORT TRUTNOV (týká se to 33 občanů), od roku 2023 tento svoz svozové společnosti již neplatí. Uvedeným občanům svozy nádob na bioodpad jsou i nadále zachovány. Město od svozové společnosti převzalo údaje o těchto občanech. Náklady svozové společnosti spojené s těmito svozy nově hradí město.
Nádobu 240 l na bioodpad do domácnosti dodává případným novým občanům, kteří budou chtít tento svoz, svozová společnost – jako to bylo doposud (může být spojeno s určitou úhradou (pronájem nádoby), která je stanovena svozovou společností), případně si občan může nádobu pořídit vlastní.
Na nádobu na bioodpad o objemu 240 l v domácnosti je nutné nalepit příslušnou známku, aby vám svozová společnost svoz prováděla. Tyto známky lze získat na pokladně městského úřadu. Známky jsou k dispozici nejdříve 15 dní po přihlášení se ke svozům této nádoby.
Známky mají trvalou platnost a není tedy nutné si pro nový rok pořizovat novou známku.
Pro nové zájemce o svoz nádoby na bioodpad o objemu 240 l v domácnostech platí výše uvedené. Aby vám vaši nádobu svozová společnost pravidelně podle svozového kalendáře svážela, je nutné se přihlásit k těmto svozům na podatelně Městského úřadu Červený Kostelec, a to vyplněním přihlášky, která se nachází pod článkem.