Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 28. února 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý 28. února 2023 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

  • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
  • Investiční akce
  • Finanční záležitosti
  • Správní záležitosti
  • Majetkové záležitosti
  • Dotační program - žádosti a veřejnoprávní smlouvy
  • Jmenování předsedů osadních výborů
  • Dotazy a připomínky občanů
  • Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 21. 2. 2023. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM -28.2.2023 veřejný.pdf 307,4 KB Stáhnout