Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty

Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty

Od července 2023 si majitelé mohou svoji zahrádku připojit na nově vybudovaný veřejný vodovod a kanalizaci.

V dubnu 2023 byla zahájena stavba „Rozšíření vodovodního řadu na Chrbech - chaty“. Stavbu provedla firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení oblasti zahrádek pitnou vodou z veřejného vodovodu a zároveň odkanalizování - odvod splaškových vod. Vodovodní řad řeší také výměnu stávajícího nevyhovujícího potrubí z litiny DN 80 mm a umožní výhledové zokruhování vodovodní sítě. V osadě zahrádek se takto umožní výstavba chatek, kůlen, přístřešků apod. i se sociálním vybavením. Stavba byla provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Zbyněk Linhart, Palachova 1742, 547 01 Náchod. V souborech ke stažení je přiložena Podrobná situace a Katastrální situační výkres.

 

Odkaz na mapový portál ...