Křižovatka v ul. 17. listopadu ve Lhotě bude v termínu od 27. března do 14. dubna uzavřena

Vážení občané Červeného Kostelce,
informujeme vás o uzavírce křižovatky silnice I/14, ul. 17. listopadu z důvodu obnovy živičného povrchu. Uzavírka bude trvat od 27. března do 14. dubna 2023 a bude rozdělena na tři etapy. Po celou dobu bude doprava řízena pomocí semaforu či pověřenými pracovníky stavby a odkloněna do přilehlých ulic. Přesný popis objízdných tras naleznete dále v článku, nebo v příloze pod článkem. Děkujeme za pochopení.

Etapa 1

 • frézování povrchu
 • provoz řízen pověřenými pracovníky stavby

Etapa 2

 • na silnici I/14 práce v levém jízdním pruhu ve směru staničení
 • provoz řízen mobilní semaforovou soustavou
 • práce v části ul. Bratří Čapků (tato část zcela uzavřena)
 • práce na chodníku v ul. 17. listopadu
 • objízdná trasa: ul. 17. listopadu – MK p.p.č. 987/4 – MK p.p.č. 860/2 – ul. Bratří Čapků (obousměrně)
 • z ul. 17. listopadu do ul. Zemědělská lze odbočit
 • z ul. Zemědělská do ul. 17. listopadu zákaz vjezdu (boční vjezd do úseku řízeného mobilní semaforovou soustavou), objízdná trasa: Zemědělská – 5. května – 17. listopadu (jednosměrná)

Etapa 3

 • na silnici I/14 práce v pravém jízdním pruhu ve směru staničení
 • provoz řízen mobilní semaforovou soustavou
 • práce v části ul. Zemědělská (tato část zcela uzavřena)
 • objízdná trasa: ul. 17. listopadu – ul. 5. května – ul. Zemědělská (obousměrně)
 • z ul. 17. listopadu do ul. Bratří Čapků lze odbočit
 • z ul. Bratří Čapků do ul. 17. listopadu zákaz vjezdu (boční vjezd do úseku řízeného mobilní semaforovou soustavou), objízdná trasa: ul. Bratří Čapků – MK p.p.č. 860/2 – MK p.p.č. 987/4 – ul. 17. listopadu (jednosměrně)