Květnové slovo starosty

Květnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
když použiji formulaci z Wikipedie, co je jaro, jaro je jedno ze čtyř ročních období, v mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Jinými slovy, už ne tak řekněme odbornými, skončila zima a příroda se probouzí k životu. Začíná růst tráva, stromy se obalují listím, vše se zelená. Pro mě osobně je to nejhezčí roční období, přestože nejen pro mne, ale pro nás všechny začíná období zvýšené práce kolem našich domovů, na zahradách a pro nás na úřadě i na našich společných veřejných prostorech, ať to jsou komunikace, parky nebo veřejná prostranství.
Co se týká údržbových prací, které s prvními jarními dny začaly nebo v nejbližší době začnou, jde především o opravy komunikací po celém městě, včetně např. prostoru mezi „malou„ a „velkou“ Bednou. Samozřejmě budou probíhat i úpravy zeleně, v prostoru pod radnicí ve směru k autobusovému nádraží. Zde by měly být do prázdnin umístěny jak lavičky a pódia k sezení, tak dokončeny cesty i úprava terénu, ale i v dalších částech města, kde i díky aktivitě některých z vás, již proběhla výsadba nových stromů a dřevin, za což všem zúčastněným velice děkuji. Jsem rád, že tato aktivita není cizí i dětem školou povinným, které podobné aktivity použijí v rámci školských projektů. Za nás na úřadě mohu slíbit, že k tomuto budou mít naši veškerou podporu.
V rámci realizace větších investičních akcí jsem rád, že se podařilo vybrat dodavatele na rekonstrukci ul. Letná, která začne počátkem května a snad se k úspěšnému konci blíží i výběr na úpravy náměstí, jehož vzhled, když pominu, že jde o velkou křižovatku, mě opravdu tíží. Snad výsledek této akce, která by měla být dokončena do podzimu, zpříjemní, společně s prostorem pod radnicí, tento prostor všem občanům města. Budeme muset odsunout úpravy parku A. B. Svojsíka, jelikož chceme využít možnosti žádosti o dotaci, která bude ale bohužel vyhlášena až v lednu příštího roku. Byla by ovšem škoda nevyužít této možnosti. Pokud bychom na dotační titul nedosáhli, budeme tuto akci realizovat z vlastních prostředků. Probíhá dokončení prostoru mezi fotbalovým stadionem a tenisovými kurty, čímž by tento prostor měl být snad na delší dobu upraven do konečné podoby.
Po drobném zúčtování, ať probíhajících nebo připravovaných akcí v rámci města bych se rád vrátil k tomu, co vše mohou dělat nebo dělají naši občané. V dubnu v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko proběhl i úklid prostor města. Bohužel se nesetkal s větším zájmem občanů o pořádek, ať již ve městě samotném nebo v jeho odlehlejších částech, jako např. v průmyslové zóně. Přesto bych rád touto cestou poděkoval organizátorům podobných akcí, v tomto případě paní Mudrochové a paní Frankové, která se této aktivitě věnuje již léta. Samozřejmě poděkování zaslouží i představitelé firem z průmyslové zóny, kteří se dané akce zúčastnili, resp. ji podpořili. Myslím, že by podobné akce zasloužily větší podporu a aktivitu v osobní účasti od nás všech a doufám, že tomu tak v dalších obdobích také bude.
S přicházejícím jarem a s návratem k úvodu dnešního článku bych chtěl samozřejmě opět apelovat na vás všechny, kteří chtějí zpříjemnit okolí svých domovů. Chápu, že řada prací přináší i používání hlučných přístrojů a nástrojů. Buďme tedy ohleduplní k těm, kteří nejsou až tací zahrádkáři, nebo si prostě jen chtějí užít nedělního nebo svátečního odpoledního klidu, a omezme své aktivity, které jsou s hlukem spojeny, na práce přes týden, anebo alespoň na sobotu. Uvidíte, že vzájemná tolerance povede i k příjemnějšímu a vstřícnějšímu vzájemnému soužití.

Závěrem bych rád použil citaci z básně Antonína Sovy, Květen:

Zem v bílém krajkoví vonících květů celá
do ticha hýčká se. Je polední čas líný.
Je plna zlatých skvrn silnice osamělá,
v ní slunce slévá se na žlutých pruzích hlíny.

Od lesa ku vsi zřím. Ráz kovadliny ztichnul
ve chvíli polední z kovárny před vesnicí,
vůz žádný nehrčel a vítr nezavzdychnul,
a zem je do dálky bez hlasu, němá, spící.

Přeji vám všem hodně zdraví, vzájemnou ohleduplnost a příjemný vstup do jarního období. Věřím, že nejkrásnějšího období roku.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza