Červnové slovo starosty

Červnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
za sebou další jarní měsíc a pomalu ale jistě se blížíme, i když to tak teplotně nevypadá, k létu. I když se zdá, že vzhledem k chladnějšímu počasí v jarních měsících, vč. května nevyjímaje, se příroda probouzí trochu pomaleji, všichni, kdo máme zahrady a zahrádky, nevyjímaje ty, kteří se snaží uklidit kolem domu, nebo dům přestavují, jsme v plném pracovním nasazení. Přestože jsem se již několikráte v předchozích „slovech starosty“ snažil apelovat na vzájemnou ohleduplnost a snížení hlučnosti v neděli a o svátcích, stále se k nám dostávají stížnosti a požadavky na stíhání porušení klidu ve zmíněných dnech. Toto nám samozřejmě vyhláška neumožňuje, ale nelze se divit, že po takovéto změně někteří občané volají. Znovu na vás chci apelovat, pokud to jen trochu jde, buďme k sobě vstřícní a ohleduplní! Řada problémů a vzájemných neshod se tím vyřeší.

Toto samozřejmě platí i v dalších oblastech našeho společného soužití. Ať se to týká nepořádku a úklidu po našich čtyřnohých miláčcích, či běžného třídění odpadů, nebo jen toho, že odpadky nepohodím volně v prostoru, ale do předem určených nádob nebo na předem určené stanoviště. Vím, znamená to i naši určitou snahu dojet nebo dojít na určené místo, anebo jen to, že když jdu okolo odpadu, který některý z našich nezodpovědných občanů odhodí volně, tak jej seberu a odhodím sám. Ano, máme jako město na toto pracovníky, kteří ale bohužel nepostihnou vše, nebo okamžitě. Znovu prosím, buďme k sobě ohleduplní a zodpovědní jak k sobě samým, tak ke svému okolí. Vytvořme všichni společně prostředí, ve kterém se nám bude žít spokojeně a šťastně. Uvědomme si to, o čem jsem hovořil v rozhovoru, který jsem měl možnost poskytnout v Českém rozhlase Hradec Králové. Velkou výjimkou, které bychom si měli vážit, je, že u nás prakticky nedochází k velkým změnám v počtu populace, což ukazuje na to, že od nás lidé neodchází. Že máme ve městě neobvyklý počet spolků, což ukazuje na skutečnost, že jsou u nás aktivní lidé, kterým není lhostejné, jakým způsobem prožívají svůj volný čas jak naše děti, tak my sami. Že zkrátka Červený Kostelec, ať s tím možná někteří z vás nesouhlasí, je dobrým místem k životu. Braňme si tuto skutečnost. Každý z nás k tomuto, byť i malým dílem můžeme přispět. A věřte, že pokud k tomu všichni přistoupíme zodpovědně a se vzájemným respektem a ohleduplností, bude se i nám na městě pro Vás všechny lépe spravovat náš společný majetek a těšit nás práce, kterou děláme především pro vás, obyvatele Červeného Kostelce.

Nechce se mi dnes psát o všech možných údržbových a investičních akcích, které město provádí nebo připravuje, věřte, že v rámci legislativních a finančních možností děláme vše pro to, abychom naplnili plány, které jsme si předsevzali. Psal jsem o tomto mnohokrát a budu ještě jistě psát, ale jsou důležitější věci, které můžeme ovlivnit všichni.

Chtěl bych se vrátit k tomu, co jsem zmínil výše. Jedna akce za všechny. Na Špince se uskutečnil šestý ročník charitativního běhu. Nejenže se zúčastnily stovky běžců všech kategorií, ale jde především o to, že výsledkem byl příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Nona. Byli zde vítězové i poražení, tak jako v každém soutěžním klání, nicméně o vítězství nešlo. Šlo zde především o naplnění myšlenky, která je základem olympionismu, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Tato akce by však nevznikla bez zápalu a odhodlání organizátorů. A ti si za svoji aktivitu zaslouží naše poděkování i respekt. Respekt v tom, že jsou nejen schopni, ale i odhodláni se k organizaci takovéto akce odvážit. Přeji, ať se daří i v dalších letech, a přál bych si, aby takovýchto akcí bylo více. Odráží to pohled společnosti, a jsem rád, že problémy a potřeby společnosti citlivě vnímá i velké množství mladých lidí. Svědčí to o tom, že nám tyto problémy nejsou lhostejné.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát hezký zbytek jara a příjemný vstup do léta a dovolených.

Vše hezké přeje Tomáš Prouza