Činnost rady města v novém volebním období z pohledu místostarosty

V novém složení se rada města sešla již desetkrát. Tomáš Prouza, starosta, má na starosti finance a rozpočet, bezpečnost a pořádek, investiční činnost, výstavbu, sport a spolupráci s podnikateli. Jiří Regner, místostarosta, má v gesci majetek města, komise rady města, osadní výbory, otevřené město, sociální a zdravotní péči. Radní Ing. Milan Hrstka se stará o cestovní ruch, Patrik Volhejn o místní hospodářství, Ing. Pavel Kábrt o školství a příspěvkové organizace, Hana Řezníčková Kukulová DiS. pečuje o kulturu a spolkovou činnost a Tomáš Matyska má na starosti životní prostředí.

Na tomto místě se vás pokusím blíže seznámit s činností rady a výsledky naší dosavadní práce. Na doporučení Vody Červený Kostelec proběhlo schválení nákupu elektrocentrály, která pro město zajistí zásobování pitnou vodou i při dlouhodobém výpadku el. energie. Vedení města se také rozhodlo důsledně monitorovat spotřeby vody, plynu a el. energie ve všech budovách v majetku města a z důvodu navyšování cen služeb a energií rada města nakonec přistoupila ke zvýšení nájemného jak v městských bytech, tak v komerčních prostorách. K nutnému navýšení cen došlo i v souvislosti se správou hřbitova a s využíváním datových tras. Schválili jsme několik zásadních výběrových řízení, nutných k zahájení naplánovaných investičních akcí a oprav. Ve fázi realizace je již nyní rozšíření vodovodního řádu k chatkám na Chrbech
a oprava mezipatra na zdravotním středisku, dále rekonstrukce ul. Letná, která bude zahájena začátkem měsíce května. Máme vybraného zhotovitele také na vybudování parkoviště v ul. Jiráskova, na rekonstrukci vodojemu ve Žďáru a tento měsíc vybereme zhotovitele tzv. úprav náměstí T. G. Masaryka, v rámci kterých letos proběhne předláždění chodníků celého náměstí. Rada města také schválila architektonickou soutěž na zhotovitele studie na novostavbu domova pro seniory, kde bychom mohli znát vítěze soutěže do konce června. Architekti z firmy Papundekl Architekti s.r.o. mezitím již pracují na projektové dokumentaci vnitřních úprav a rekonstrukci městské knihovny.

Mezi další novinky patří instalace elektronického informačního panelu na autobusovém nádraží, který bude zobrazovat odjezdy nejbližších autobusových linek. Vedle něho přibude nová elektronická úřední a informační deska, díky které si občané i návštěvníci města rychle a snadno najdou důležité a potřebné informace. Schválili jsme rovněž modernizaci stávajícího kamerového systému městské policie a opravu pomníku sv. Jana Nepomuckého na křižovatce v Horním Kostelci.

Jiří Regner, místostarosta