Přihlašování se a výdej nádob na odpadní papír k domácnostem

Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 5 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadové číslo, které je nutné sdělit při výději nádob.

V současné době je kapacita nádob na plasty všech objemů již vyčerpána. Také již nejsou k dispozici ani nádoby na papír o objemu 240 l.

K dispozici jsou už jen nádoby na papír o objemu 120 l (43 ks) a kontejnery na papír k bytovým domům o objemu 1100 l (5 ks).

O nádobu na papír je možné se přihlásit.

 

Přihlásit se o nádobu na papír je možné vyplněním elektronického formuláře nebo na podatelně MěÚ Červený Kostelec.

Ke dni 31.5.2023 k času 14 hodin město eviduje 1158 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá přes 97 % připravených nádob.

Ke dni 31.5.2023 bylo vydáno již 1806 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 1154 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno přes 97 % všech připravených nádob.

 

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je možné si ji pořídit vlastní (zakoupit v obchodě) na své vlastní náklady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného na webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formuláře na podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto pořízená nádoba svážena.

Nádoba na papír je připravená a rezervovaná pro řádně přihlášené po 1.9.2022, kterým vznikl nárok na nádobu a bylo jim sděleno přidělené pořadové číslo.

Výdej nádob pro přihlášené

Výdej nádob bude probíhat řádně přihlášeným osobám, kterým bylo sděleno přidělené pořadové číslo, a podepsali příslušnou smlouvu týkající se nádoby, pouze individuálně po předchozí domluvě.

 Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.