Vedení města uctilo památku hrdinů 2. světové války

Vedení města uctilo památku hrdinů 2. světové války

Starosta města Tomáš Prouza s místostarostou Jiřím Regnerem vzdali čest padlým hrdinům 2. světové války. Společně objeli okolní městské památníky a pomníky, kde položili květiny a poklonili se všem, kteří položili svůj život za svobodu ostatních. 
.........................................

"Naše poděkování a vzpomínka, v dnešních svátečních dnech, musí patřit nejen příslušníkům domácího odboje, členům partyzánských oddílů a všem, kdo jim nezištně a statečně pomáhali, a kdo se podíleli na porážce okupantů, ale v neposlední řadě velký dík patří našim osvoboditelům a vojákům spojeneckých armád, Vzpomínka na padlé je zvlášť v dnešních dnech aktuální a důležitá. Přejme si, aby podobné konflikty nejen nevznikaly, ale ty které v dnešní době eskalují byly co nejdříve ukončeny a nastal vytoužený mír."

Tomáš Prouza
starosta města Červený Kostelec

.........................................

Všechny fotografie ze vzpomínkové okružní cesty si můžete prohlédnout na webu ckzije.cz v sekci fotogalerie.