Z dubnového zastupitelstva: Veřejné osvětlení za korunu

Z dubnového zastupitelstva: Veřejné osvětlení za korunu

Na posledním zasedání zastupitelstva dne 20. dubna zastupitelé schválili indikativní nabídku veřejného osvětlení za korunu pro zakázku rekonstrukce veřejného osvětlení – formou VO za korunu pro město Červený Kostelec. Stávající zastaralé technologie nahradí moderní LED svítidla a město zároveň od samého začátku i do budoucna výrazně ušetří. 

O CO KONKRÉTNĚ JDE?

Jedná se o dohodu se společností ČEZ Energetické služby s.r.o. na příštích deset let. Společnost provede pasport stávajícího osvětlení a jeho následnou rekonstrukci, během které dojde ke kompletní výměně stávajících výbojkových lamp za LED svítidla. Celkem se jedná přibližně o 1 100 kusů. Následujících deset let bude mít dodavatel na starosti jejich údržbu. Město si tyto služby bude pronajímat za 130 000 Kč měsíčně, což v celkovém součtu činí 14 milionu korun. Samotná výměna svítidel je již v ceně tohoto „leasingu“ a po skončení tohoto desetiletého období město osvětlení od společnosti ČEZ Energetické služby s.r.o. odkoupí za symbolickou 1 Kč.


ÚSPORA OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU

V současnosti město každoročně vyčleňuje z rozpočtu cca 4-5 milionů korun na provoz a údržbu městského osvětlení. Za deset let by to i bez navýšení či jiných akutních výdajů činilo až 50 000 000 Kč, takže pouze co se samotného provozu týče, pohybuje se úspora v desítkách milionů. Od samého začátku jde o snížení měsíčních nákladů na provoz veřejného osvětlení cca na jednu třetinu současné sumy.

Dalším faktorem je očekávané snížení spotřeby energie ze současných 149 kWh (výbojková svítidla) na 32 kWh v případě nových LED svítidel. Zde může město odhadem uspořit dalších cca 9 milionů korun.

V neposlední řadě je třeba zmínit také to, že dodavatel měl v rámci údržby využívat pracovní kapacity Technických služeb Červený Kostelec a následně jim tuto práci proplácet, takže takto oklikou vznikne městu ještě dodatečný příjem.


KVALITA A BARVA NOVÉHO OSVĚTLENÍ

Nová LED svítidla budou mít oproti stávajícím výbojkovým mnohem lepší světelné vlastnosti a zároveň nižší příkon.

Na zastupitelstvu padl dotaz na barevnou teplotu nových svítidel. Starosta Tomáš Prouza zastupitele ujistil, že nové lampy by měly vydávat světlo v teplých odstínech, které jsou mnohem příjemnější pro lidský organismus – Teplé odstíny nenarušují spánek tak, jako bílé až modré světlo – a méně přispívají k celkovému světelnému znečištění.