Prázdninové slovo starosty

Prázdninové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
měsíc červen byl opět bohatý na události. Hned na jeho začátku jsme s kolegou místostarostou Jiřím Regnerem a paní ředitelkou ZŠ Lhota Mgr. Renatou Jakubíkovou otevírali nové hřiště pro školní družinu. Více si o tom můžete přečíst v samostatném článku přímo od paní Jakubíkové.

Ve stejný den proběhla další výjimečná událost. Celorepubliková akce Noc kostelů měla letos v našem městě jedinečný charakter. Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba Většího se Římskokatolická církev a Československá husitská církev rozhodly uspořádat tuto akci v rámci našeho města společně. Výsledkem byla inspirativní atmosféra a bohatý kulturní program v budově Žižkova sboru. Příznivci populární hudby se mohli ještě ten večer přesunout do Zahradní kavárny Trees na koncert Tomáše Kluse.

Už o týden později jsme se spolu opět sešli, tentokrát na nově zrevitalizovaném prostranství mezi školami, kde jsme se Spolkem dobrovolných hasičů Červený Kostelec oslavili úctyhodných 150 let od jeho založení. S některými z vás jsem se potkal také druhý den v neděli, tentokrát na koncertě konaném opět v Žižkově sboru. Místní cimbálová muzika spojila síly se smíšeným pěveckým sborem Kácov z Nového Města nad Metují a společně pro návštěvníky připravili další neopakovatelný kulturní zážitek. Ani zde výčet nekončí. O několik dní později začal v areálu Kempu Brodský již tradiční MetalGate Czech Death Fest. Město Červený Kostelec je partnerem akce, proto jsme se ve čtvrtek zašli s místostarostou také podívat a nasát místní atmosféru. Vždy s nadšením chválím všechny, kteří věnují úsilí a často i svůj volný čas na uspořádání takových akcí. Život ve městě totiž vytváříme všichni společně. Dalším příkladem takové společné práce – byť opět z jiného soudku – byl koncert Letem muzikantským světem, který se svými studenty připravili manželé Kubečkovi.

Z nedávno proběhlých událostí nesmím opomenout slavnostní otevření dokončeného Centra Svatého P. Pia při oblastní Charitě Červený Kostelec. Centrum nyní bude moci nabídnout ucelené sociální a zdravotní služby, včetně čerstvě dokončeného chráněného bydlení pro osoby se zdravotním omezením. Rekonstrukci areálu bylo možné provést díky dotacím z EU a Královéhradeckého kraje. Velice mě těší, že takový prostor v našem městě máme, jelikož pomoc potřebným patří k tomu nejdůležitějšímu, co činí naši společnost dlouhodobě zdravou a drží ji pohromadě.

Červnové zasedání zastupitelstva města proběhne až po uzávěrce tohoto čísla – pro čtenáře zpravodaje se tedy sluší spíše říci, že už proběhlo – stručné shrnutí nejzajímavěších bodů si nicméně můžete přečíst na našem městském webu. Pravidelné reporty z jednání městských orgánů vám chceme přinášet i v budouncnu, abyste měli ucelený přehled o práci, kterou pro vás vykonáváme. Zároveň bych vás rád pozval na další zasedání, jehož termín ještě upřesníme. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vedení a chodu města, právě na zastupitelstvu je s vámi můžeme prodiskutovat.

Závěrem bych vám rád popřál, abyste si naplno užili nadcházející léto, ať už na dovolené nebo přímo tady v Červeném Kostelci. Místní kavárny a restaurace zvou k posezení a poslechu hudby, letní počasí přímo vybízí k návštěvě některého z místních sportovišť. Naše město v létě navštíví spousta zvučných hudebních jmen, na “Broďáku” pro nás připravují country festival, městský dechový orchestr si k výročí 160 let od svého vzniku připravil bohatý program a v neposlední řadě se opět můžeme těšit na mezinárodní folklórní festival. Určitě se někde také opět potkáme. Dopřejte si zasloužený odpočinek a na viděnou.

Vše hezké přeje Tomáš Prouza