Shrnutí toho nejzajímavějšího a nejzásadnějšího z červnového zastupitelstva

Shrnutí toho nejzajímavějšího a nejzásadnějšího z červnového zastupitelstva

Vážení obyvatelé Červeného Kostelce,
opět přinášíme stručné shrnutí toho nejzajímavějšího a nejzásadnějšího z červnového zasedání zastupitelstva města, které proběhlo ve čtvrtek 22. června.

PLÁNOVANÉ A PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE

Prvním důležitým bodem programu bylo shrnutí průběhu příprav a realizací investičních akcí. Materiál se týkal celkem pětadvaceti projektů ve fázi přípravy a dalších 25 bodů, které jsou v tomto roce již ve fázi realizace. Z oněch právě realizovaných projektů starosta města v diskuzi vypíchl například rekonstrukci ulice Letná, což je spojené s její úplnou uzavírkou, která potrvá až do 15. prosince tohoto roku. S obyvateli ulice proto již proběhla informativní schůze, na které byli seznámeni s detaily uzavírky a dostali doporučení stáhnout si aplikaci Munipolis, přes kterou jim město může pravidelně posílat další potřebné informace a včas avizovat jakékoliv případné změny.
V červenci začne plánovaná rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. První stavební práce započnou v okolí radnice a pro občany je jistě důležitá informace, že po dobu konání MMF budou veškeré práce přerušeny, aby mohl festival bez problému proběhnout.
Již jsme informovali o plánech na stavbu nového domova pro seniory, o kterém starosta města mluvil podrobněji např. během veřejné besedy s občany v knihovně. Aktuálně probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která bude nutná pro další postup, tj. pro získání financí z dalších zdrojů. Samotná příprava projektové dokumentace zabere pravděpodobně celý příští rok.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2022

Zastupitelstvo města následně vzalo na vědomí a zároveň schválilo Závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2022.  Součástí materiálů byla také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města. Tyto analýzy pravidelně zpracovávají pro města nezávislé auditorské společnosti. Závěr zprávy o výsledku hospodaření Města Červený Kostelec za rok 2022 je takový, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky dle zákona 420/2044 Sb. (Zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků). V souvislosti se závěrečným účtem starosta ještě vypíchl informaci, že 14,5 milionu korun bylo převedeno do rezervy na rok 2023, z čehož 2,2 milionu bylo již využito.

AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2023–2025

Předmětem diskuze na červnovém zastupitelstvu byl také aktuální akční plán města na roky 2023 až 2025.  Město pravidelně připravuje a aktualizuje dvouleté akční plány, které vycházejí z rozsáhlejšího strategického plánu pro roky 2021 až 2028. Jde o dokument potřebný k tomu, aby bylo možné často rozvrhnout investiční a další aktivity města a zároveň s tím průběžně sledovat a zhodnocovat jejich uskutečňování. Vedle investičních akcí plán sleduje například stav podnikatelského prostředí a nabídku pracovních míst. Jedním z bodů je například zvýšení komunikace se zástupci místních firem/zaměstnavatelů. K tomu již postupně dochází. V akčním plánu je dále možné najít také body týkající se zkvalitňování života ve městě, ať už jde o dostupnost bydlení či např. nakládání s odpady. Odbor majetku města aktuálně sleduje průběžný vývoj na Ministerstvu pro místní rozvoj, které se zavázalo připravit dotační podporu pro obce pro výstavbu nových bytů.
Aktuálně se také otevřela možnost dalšího jednání s majiteli areálu Textonie. V souvislosti s jejich plánovanou cestou do Broumova vedení města Červený Kostelec domluvilo také samostatnou schůzku týkající se právě zmíněného areálu a jeho dalšího osudu. Starosta města si dal za cíl tento „bolák na centru města“ konečně vyřešit.

Kateřina Hůlková