Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci

Dne 3. července 2023 byla zahájena stavba „Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci“. Zhotovitelem stavby, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8. V souborech ke stažení je přiložen Koordinační situační výkres, Souhrnná technická zpráva, Situace výsadby a schémata navržených úprav ze studie. Dokumentace byla zpracována dle studie od MgA. Viktora  Vlacha, kterou najdete na https://www.cervenykostelec.cz/clanek/dopracovana-studie-undefineddocasne-upravy-namesti-t-g-masaryka-v-cervenem-kostelciundefined . Cílem projektu je sjednotit plochy a zpříjemnit uživatelům pobyt na náměstí. Komunikace nejsou předmětem této dokumentace.

 1. ČÁST PŘED RADNICÍ

V této části dojde k odstranění přebytečné plochy zeleně a ke sjednocení zpevněné plochy. Kvůli velkému sklonu zpevněné plochy, je zde navržen koridor pro pěší široký 2m, který splňuje obecné technické požadavky. V ulici 5. května bude posunut přechod pro chodce o směrem od křižovatky.

 2. ČÁST PŘED ELEKTROU

V této části dojde k odstranění přebytečné zelené plochy a ke sjednocení zpevněné plochy. Kvůli velkému sklonu zpevněné plochy, jsou zde navrženy koridory pro pěší široké 2m, které splňují obecné technické požadavky. V této části je navržen vodní prvek a místa pro sezení.

 3. ČÁST PŘED HOTELEM

V této části dochází k rozšíření chodníku na 2,5m. Jednostranný sklon chodníku je 2 % směrem do komunikace. Dále dojde k úpravě parkovacích míst. Bude doplněno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, které má šířku 3,5m. Délka parkovacích míst je 5 m. Základní šířka stání je 2,58 m (aby místa byly stejně široká a nevznikaly volné prostory na krajích) a krajní stání je rozšířeno na 2,75 m.  Podélná parkovací stání u chodníku budou zrušena.

 4. ČÁST PŘED KOSTELEM

Kvůli velkému sklonu zpevněné plochy, je zde navržen koridor pro pěší široký 2m, který splňuje obecné technické požadavky.

 5. ČÁST PŘED ÚŘADEM

V této části je dojde k nejmenším úpravám. Bude upraven tvar zeleně a vjezdů. V ulici 17. listopadu je navrženo přesunutí přechodu pro chodce o cca 3,5 m ven z náměstí.

 Červenec 2023, odbor rozvoje města

 

 

 

Odkaz na mapový portál ...