VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucího organizační složky města Police nad Metují

Město Červený Kostelec informuje o zajímavé nabídce práce v Polici nad Metují: Vedoucího organizační složky města Police nad Metují „PELLYHO DOMY - Centrum kultury, vzdělávání a sportu“

Druh práce: 

 • Zajištění, příprava a organizace kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem, včetně propagačních materiálů a propagace jednotlivých akcí.
 • Zajištění chodu organizační složky včetně Pellyho domu, Kolárova divadla a Informačního střediska, správa svěřených objektů.
 • Iniciování a koordinování nekomerčních kulturních a společenských aktivit ve městě.
 • Zodpovědnost za rozvoj cestovního ruchu, kulturního, komunitního a společenského života ve městě.

Místo výkonu práce: Území města Police nad Metují
Platová třída: 9. - 10. platová třída

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • Požadavky:
 • minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
 • časová flexibilita,
 • manažerské, organizační a komunikační schopnosti
 • praxe v oblasti kultury a cestovního ruchu, s pořádáním kulturních, společenských akcí
 • znalost místního kulturního prostředí
 • zkušenosti s vedením kolektivu
 • přehled a orientace v oblasti kultury, propagace a marketingu
 • řidičský průkaz skupiny B
 • znalost práce na PC (MS Office,)

Uzávěrka přihlášek: 7. 8. 2023
Termín nástupu: 1. 9. 2023 nebo po dohodě

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
označte VŘ KULTURA nebo na e-mail: soucek@policenm.cz

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce musí být přiloženy tyto písemnosti a doklady:

 • strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce) a odborné znalosti a dovednosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání