Město Červený Kostelec opravuje vodojem Ždár

Současný vodojem ve Ždáře za střelnicí má zastaralou technologii, která současným požadavkům na dodávku pitné vody nevyhovuje, je celkově dožitá, proto byla tato oprava vyhodnocena jako nezbytná. Z tohoto důvodu město Červený Kostelec přistoupilo ke generální opravě celého vodojemu. Ve výběrovém řízení na stavební práce a dodávku nových technologií, zvítězil dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, který bude realizovat opravu za 5.324 mil. Kč včetně DPH. Z uvedené částky tvoří 1.820 mil Kč nové technologie. Stavební práce a výměna technologie probíhají za provozu, bez omezení dodávek vody. Kvalita pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu zcela odpovídá parametrům příslušné vyhlášky.

Odbor majetkový