Výstava architektonických návrhů pro nový domov pro seniory, včetně vítězného řešení

Výstava architektonických návrhů pro nový domov pro seniory, včetně vítězného řešení

Přípravy výstavby nového domova pro seniory v Červeném Kostelci pokročily do další fáze. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 30 účastníků, z toho dva nesplnili předem stanovené požadavky. Z 28 navrhovaných řešení soutěžní porota složená ze zástupcí vedení města a vybraných odborníků zvolila vítěze, který má nyní za úkol připravit návrh pro realizaci. Veřejnou výstavu soutěžních návrhů si občané Červeného Kostelce mohou prohlédnout ve Výystavní síni MěÚ od 23. srpna do středy 6. září během úředních hodin. 

Rekapitulace nejdůležitějších požadavků v zadávacích podmínkách:

  • DPS převážně jednolůžkové pokoje pro 50 klientů a dalších 16 míst pro odlehčovací službu;
  • bezbariérová koupelna na každém pokoji;
  • kuchyňka, jídelna a společenská místnost pro maximální pohodlí klientů na každém patře;
  • případné propojení tohoto prostoru s venkovní terasou;
  • prostory určené pro veřejnost v přízemí zejména kaplea kavárna.

Soutěžní porota se sešla v ponděli 26. června v obřadní síni MěÚ. Došlo na podrobné hodnocení jednotlivých návrhů, které mělo několik kol. Kromě splnění zadávacích podmínek hodnotila porota také kvalitu a praktičnost navrhovaných řešení. Porota určila pořadí tří nejlepších návrhů a udělila navíc zvláštní ocenění dvěma dalším návrhům.

Vítěz soutěže má nyní za úkol připravit cenovou nabídku, kompletní návrh projektové dokumentace a rozpracovat celý projekt až do fáze stavebního povolení. Vedení města očekává, že příprava projektu pro získání stavebního povolení bude hotová do konce příštího roku.
vítězný návrh od společnosti KOTA atelier s.r.o.

Financování projektu

Další fází je zajištění financování celého projektu. Samotná realizace je a bude závislá na dostupných dotačních titulech a na samotném získání potřebných dotací. Projekt tohoto rozsahu totiž město nemůže financovat samo, jelikož se celková suma pohybuje zhruba ve výši celkového ročního rozpočtu města. Již máme příslib finanční podpory Královéhradeckého kraje a dá se očekávat také dotační podpora MPSV.

Zvolené umístění

Pro plánovaný objekt nového DPS byla z několika úvodních variant vytipována ulice Družstevní, jelikož se jedná o jediné místo, kde není nutné žádat o změnu v územním plánu, což by mohlo celý projekt výrazně pozdržet.