Zářijové slovo starosty

Zářijové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
máme za sebou prázdniny a dovolené, začíná nový školní rok a vracíme se pomalu ale jistě do běžného života. S končícím létem můžeme zcela jistě prohlásit, že jsme zažili plnohodnotné, kulturně, sportovně, ale i spo- lečensky naplněné letní prázdniny. Akcí přes léto bylo skutečně hodně a myslím, že každý, kdo si chtěl najít nějakou aktivitu, si tu svoji našel. Pravda, jsou mezi námi jedinci, kteří si myslí, že pokud nejsou tyto aktivity zadarmo jako by nebyly, ale těch je naštěstí menšina. Musím v tomto směru tyto občany upozornit na skutečnost, že všechno něco stojí a bohužel čím dál více. To, že přispějete zakoupením vstupného nebo darem, je jen špičkou ledovce. Potřebnou, příjemnou a důležitou, ale skutečně jen špičkou. Za všechny akce, které se v rámci prázdnin uskutečnily, musím zmínit jistě kvalitně připravený koncert ke 160. výročí městského dechového orchestru, kde se ve vynikajícím světle ukázali hudebníci naší dechovky i hudba Hradní stráže a Policie ČR se svými sólisty. Vyvrcholením byl pak jistě 69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, vč. skvělého zahajovacího koncertu, o který se postaral Janek Ledecký s Hradeckým symfonickým orchestrem a Ivanem Hlasem.

Samozřejmostí byla vystoupení špičkových českých souborů. našich přátel ze Slovenska i z dalších částí Evropy, ale i Jižní a Střední Ameriky či Asie. Můžeme být rádi, že se organizátorům podařilo jako vždy namíchat příjemný a atraktivní koktejl kultury z celého světa. Folklorní festival dělá vynikající reklamu našemu městu i celé České republice. Jeho význam podtrhuje nejen to, že jsme známí po celé Evropě a ve světě, ale i to, že k nám přijíždějí nejen soubory, ale i diváci z celé republiky i ze zahraničí. Na festivalu jsme se mohli s diváky ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Itálie a mnohých dalších zemí. Mrzí mě snad jediné: že některé naše státní instituce si neuvědomují, jak významný kulturní počin v našem městě udržujeme a rozvíjíme a že tato výše zmíněná reklama není jen reklamou Červenému Kostelci, ale i celé České republice. Jistě, dají se najít – naštěstí jen drobné – nedokonalosti, především v zajištění zázemí, ze kterých se jistě poučíme a pro příští jubilejní ročník budeme připraveni ještě lépe. Samozřejmě, takováto akce by se neobešla bez sponzorů, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat a vzkázat, že si jejich štědrých darů – ať jsou v jakékoliv výši – velice vážíme a oceňujeme naši vzájemnou spolupráci. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu festivalu podíleli. Odvedli jste vynikající práci, které si vážíme. A v neposlední řadě děkuji samozřejmě divákům, že jste přišli, podpořili festival a ukázali nejen účinkujícím souborům, ale i těm, kteří mají pocit, že může být vše jen zadarmo, že u nás umíme žít kulturou a kulturně.

V rámci sportovních aktivit bych rád zmínil otevření nově zrekonstruované kuželny, za což platí dík především majitelům objektu, kde se kuželna nachází. Ti tuto činnost podpořili tím, že v objektu kuželkáře ponechali ještě na další období, než město vyřeší možnou výstavbu nové kuželny. Dále chci poděkovat členům kuželkářského oddílu, kteří se vlastními silami podíleli na rekonstrukčních pracích. Začátkem září bych vás chtěl také pozvat na dvě utkání fotbalových reprezentací hráčů do 18 let. O turnaji se dozvíte v jiné části zpravodaje.

Před prázdninami i v jejich průběhu se rozeběhla řada investičních akcí, ze kterých bych zmínil především rekonstrukci ul. Letná, úpravu náměstí T. G. Masaryka či rekonstrukci vodojemu ve Žďáře. Před festivalem se podařilo dokončit prostranství mezi radnicí a autobusovým nádražím, které k naší spokojenosti ožilo a řada z vás si sem našla cestu. Samozřejmě, i vzhledem k tomu, že některé lavice a pódia jsou umístěny uprostřed trávníků, předpokládáme, že návštěvníci mohou chodit nejen po vyznačených cestách.

Toto výše zmíněné však podmiňuje i naši zodpovědnost a ohleduplnost v tom směru, že odpadky nenecháváme u laviček, ale vyneseme do košů, a že po našich mazlíčcích nenecháme v trávě ležet to, co tam zanechají. Mysleme prostě i na druhé, abychom si mohli to, co společnými silami ve městě pořídíme, užít a využít. Město to dělá pro vás občany a ne pro sebe. Mysleme na druhé a buďme ohleduplní.

Na závěr bych chtěl všem popřát příjemný zbytek léta a školákům úspěšný start do nového školního roku a nám všem štěstí, vzájemnou pomoc a toleranci při řešení složitých životních i ekonomických situací.

Vše hezké přeje Tomáš Prouza