Nové přihlašování se a výdej nádob na odpadní papír k domácnostem od 4.9.2023

Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

Od pondělí 4.9.2023 od 9 hodin je možné se nově o nádobu na papír přihlásit. Podrobnosti o novém kole přihlášení a výdeji nádob jsou zveřejněny v zářijovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje ročníku 2023. Neváhejte, již zbývají poslední nádoby.

Možnost pořídit si svou vlastní nádobu na papír nebo plasty do domácnosti i nadále trvá. Město přijímá přihlášky ke svozům těchto vlastních nádob. Toto platí i pro nádoby 240 l na bioodpad k domácnostem. Nádobu na bioodpad lze získat prostřednictvím města od svozové společnosti.

Všem, kteří si nádoby na tříděné odpady k domácnosti pořídili, město zajišťuje svoz těchto nádob podle svozového kalendáře.

Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 5 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadové číslo, které je nutné sdělit při výději nádob.

V současné době je kapacita nádob na plasty všech objemů již vyčerpána. Také již nejsou k dispozici ani nádoby na papír o objemu 240 l.

K dispozici jsou už jen nádoby na papír o objemu 120 l (16 ks) a kontejnery na papír k bytovým domům o objemu 1100 l (4 ks).

O nádobu na papír je možné se přihlásit.

 

Přihlásit se o nádobu na papír je možné vyplněním elektronického formuláře nebo na podatelně MěÚ Červený Kostelec.

Ke dni 26.9.2023 k času 12: 30 hodin město eviduje 1170 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá 99 % připravených nádob.

Ke dni 26.9.2023 bylo vydáno již 1820 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 1168 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno necelých 99 % všech připravených nádob.

 

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty nebo nádobu na papír o objemu 240 l, je možné si ji pořídit vlastní (zakoupit v obchodě) na své vlastní náklady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného na webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formuláře na podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto pořízená nádoba svážena.

Výdej nádob pro přihlášené

Výdej nádob bude probíhat řádně přihlášeným osobám, kterým bylo sděleno přidělené pořadové číslo, a podepsali příslušnou smlouvu týkající se nádoby, pouze individuálně po předchozí domluvě.

 Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.