Nový školní rok je tu! Zástupci města přivítali prvňáčky

Nový školní rok je tu! Zástupci města přivítali prvňáčky

Na ZŠ V. Hejny zamířil starosta města Tomáš Prouza, na odloučené pracoviště školy v Horním Kostelci se vydala referentka správního odboru Petra Krejsová, ve Lhotě prvňáčky přivítal místostarosta Jiří Regner a za nejmladšími žáčky do Olešnice vyrazil tajemník Petr Fišer.

Všem žákům našich základních škol přejeme do nového roku mnoho úspěchů