Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 21. září 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 21. září 2023 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zářijového zasedání zastupitelstva:

 1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
 2. Investiční akce
 3. Finanční záležitosti
 4. Dotační program pro rok 2024
 5. Správní záležitosti
 6. Majetkové záležitosti
 7. Osadní výbory
 8. Odpadové hospodářství
 9. OZV o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí
 10. Dotazy a připomínky občanů 
 11. Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 14. 9. 2023. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM 21.9.2023 veřejný.pdf 368,8 KB Stáhnout