Knihovna Břetislava Kafky zažádala o dotaci na plánovanou rekonstrukci

Knihovna Břetislava Kafky zažádala o dotaci na plánovanou rekonstrukci

Prvotním důvodem pro vypracování studie byl fakt, že knihovna v současnosti užívá prostory s dosluhujícím vybavením a zastaralými technickými instalacemi. Z těchto důvodů byla vypracována studie, která prověřila dispoziční a kapacitní možnosti knihovny. V návrhu se studie zaměřuje na celkové zpestření a vyčištění interiéru, tak aby se zachovala unikátnost knihovny. Kromě úprav a modernizace interiéru se počítalo také například s výměnou vstupních dveří a prosvětlením podkrovního sálu střešními okny, jelikož slouží jako výstavní a přednášková místnost.

BUDOVA VYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVY

Během přípravných prací po vypracování první projektové dokumentace se nicméně přišlo na to, že na objektu je nezbytně nutné provést ještě další úpravy, se kterými původní návrh nepočítal, jelikož strop ve druhém patře staticky nevyhovuje potřebám knihovny a objekt potřebuje také celkové zateplení, včetně výměny oken na celé budově. Bylo tedy nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci, která byla dokončena letos v létě. Tyto nové skutečnosti samozřejmě ovlivnily výši nákladů.

DALŠÍ POSTUP VE FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE

Cena nově navržených úprav se oproti původnímu plánu vyšplhala na cca 27 milionů korun. Není ve finančních možnostech města zafinancovat tyto úpravy čistě z rozpočtu města. Knihovna Břetislava Kafky tedy minulý měsíc zažádala o dotaci a nyní čekáme, jak dopadne vyhodnocení. O dalším vývoji a postupu vás budeme informovat.

Kateřina Hůlková