Listopadové slovo starosty

Listopadové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
uběhl nám další měsíc a jsme tu opět s naším „Zpravodajem“, jehož nedílnou součástí je i „Slovo starosty“. Počasí nám v průběhu září přálo – v mnoha ohledech bylo stále spíše letní – což přispělo k úspěšnému průběhu nejen celé řady kulturních i sportovních akcí, ale také akce investiční díky tomu dostaly ten správný spád.

Za ty kulturní bych rád vyzdvihl Medový den v zahradní kavárně TREES, kde za uspořádání patří dík našim včelařům. Myslím, že právě včelaři jsou zářným příkladem, na kterém můžeme vidět, jak vypadá výsledek práce, pokud se dělá s láskou a stane sezaroveň koníčkem i zábavou. Dále nesmím opomenout oslavu 120 let Základní školy ve Lhotě, kde si zaslouží poděkování celý učitelský i neučitelský sbor v čele s paní ředitelkou Jakubíkovou. Řada z těch, kteří tuto školu navštěvovali, si jistě ráda připomněla školní léta a ráda se podívala, kam se škola od dob jejich pravidelné školní docházky posunula. Na tyto oslavy v ten samý den plynule navázalo lhotecké posvícení, o jehož hladký průběh a organizaci se zasloužil celý osadní výbor Lhota s přispěním řady dobrovolníků a sponzorů. Jim všem bych chtěl touto cestou poděkovat.

Kromě těchto zmíněných akcí ale ve městě stále probíhají další a další. Můžeme navštívit divadelní představení, kino promítá nové tituly prakticky ihned, jak se dostanou do distribuce, velký kus práce odvádí také městská knihovna s řadou výstav, drobnějších koncertů nebo besed. Je tu řada koncertů pořádaných soukromými organizacemi. Nemohu proto souhlasit s těmi, kteří si myslí, že se ve městě nic neděje. V poměru k velikosti města je nabídka skutečně rozsáhlá. Je pouze potřeba se zajímat, hledat a nacházet. A o to, abyste vy, občané města, nacházeli, se stará opravdu velký počet lidí, kteří mají jeden cíl. Vynakládají svůj pracovní a mnohdy i volný čas tomu, aby vás pobavili a vy jste mohli alespoň trochu zapomenout na všední starosti a trochu si i odpočinout. Zpravidla to ale většinou také něco stojí. Myslet si tedy, že mohu mít veškerou zábavu zadarmo je trochu zcestné, zvlášť když pak ti, kteří si to myslí, dokáží vyházet mnohem více peněz za alkohol, cigarety nebo další „potřebné“ věci, které leckdy stojí mnohem více než obyčejná vstupenka.

Po výčtu kulturních akcí bychom neměli zapomenout ani na ty sportovní, které vás nejen baví, ale k naší radosti také rozšiřují povědomost o Červeném Kostelci a dělají nám v rámci republiky dobré jméno. V září to byl jistě Ježek Cup, kde jsme ve dvou zápasech tohoto fotbalového poháru pro reprezentace U18 mohli vidět, společně s panem hejtmanem Královéhradeckého kraje p. Červíčkem naše reprezentanty i reprezentanty Slovenska a Ukrajiny. Mohu říci, že náš fotbalový klub SK Červený Kostelec se pořadatelství zhostil na vynikající úrovni, a zaslouží si náš dík i podporu v podnikání dalších podobných akcí, které zviditelní naše město. Máme tu ale i řadu dalších akcí. Cyklisté pořádali již tradiční Lesák Cup. Tenisté završili jednu z nejúspěšnějších sezon a dospělí postoupili zpět do krajského přeboru, kuželkáři otevřeli zrekonstruovanou kuželnu, mnoha úspěchy a skvělou reprezentací se může pochlubit i Pétanque klub Stolín. Pokud jsem na někoho zapomněl, nebylo to úmyslné. Vážíme si všech, kteří vedou spolky a sportovní oddíly a i všech, kteří se aktivně zapojují do jejich činnosti.

Co se týká investičních akcí, tak i nadále přesně dle stanoveného harmonogramu probíhá rekonstrukce ul. Letná. Jsou tu již položeny veškeré sítě, či alespoň jejich podstatná část, a začíná se s jednotlivými vrstvami komunikací. Samozřejmě také pokračují práce na úpravě náměstí T. G. Masaryka. Musím zde velice poděkovat především obyvatelům ul. Letná, kteří vycházejí stavbě maximálně vstříc, dodržují veškerá pravidla stavby a snášejí všechna omezení. Velice si toho vážím a doufám, že výsledek činnosti, která vás nyní omezuje bude dokončen k vaší plné spokojenosti.

Trochu horší to je na náměstí, kde bych rád upozornil ty, kteří chtějí ušetřit pár kroků či minut, že přecházet mimo určená místa nebo napříč přes náměstí je nebezpečné a za to opravdu minimální zpoždění toto riskování opravdu nestojí. Snažíme se se stavbou zajistit maximální možné bezpečné průchody přes náměstí, kde chceme zajistit vaši bezpečnost, proto prosím dbejte na ni i vy, ať si můžeme upravené náměstí spolu užít co možná nejdříve.
Na závěr bych chtěl všem popřát příjemný, krásný, barevný podzim a nám všem štěstí, vzájemnou pomoc a toleranci.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza