Město Červený Kostelec hledá správce budov

Město Červený Kostelec hledá správce budov sokolovny, zdravotního střediska a Domova s pečovatelskou službou U Jakuba. Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu a kontroluje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí.

Pracovní činnosti:

 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí.
 • Dohled nad bezpečnostními opatřeními, veřejným pořádkem a správným používáním společných prostor objektu.
 • Jednoduchá údržba objektu nebo technického vybavení, případná koordinace údržbářských prací.
 • Obsluha plynových kotlů a ostatních zařízení sloužící k vytápění objektů.
 • Vedení požadovaných provozních evidencí.
 • Zajišťování prací souvisejících s provozem svěřeného objektu a jeho okolí.
 • Odemykání a zamykání objektu v souladu s domovním nebo provozním řádem a stanovenými podmínkami.
 • Provádění odečtu stavu elektroměrů, vodoměrů a dalších hlavních měřičů spotřeby.
 • Kontrola dodržování domovního nebo provozního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele objektu.

Požadujeme:

 • komunikativnost, schopnost jednat s lidmi, vstřícný přístup k občanům
 • schopnost provádět drobné práce související s udržováním čistoty a údržbou budov
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • nástup do pracovního poměru 1. 3. 2024
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (6. platová třída)
 • 5 týdnů dovolené

Písemná přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis. K přihlášce se připojí tyto doklady Životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15.12.2023 na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, k rukám tajemníka Ing. Petra Fišera, Nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Obálku označte „Výběr správce budov“.

Bližší informace podá Bc. Tomáš Král, vedoucí majetkového odboru tel. 491 467 522.

.......................

Úřední deska