Město nakupuje pro občany další odpadní nádoby na plast a papír

Jak jsme již informovali, nádoby na papír a plasty k domácnostem nejsou momentálně dispozici. V průběhu měsíce října byly rozdány poslední kontejnery na papír o objemu 1100. Vzhledem k připravovaným změnám v odpadovém hospodářství se město rozhodlo nakoupit pro občany další nádoby:

  • Jakmile budou k dispozici (první dodávky očekáváme již koncem tohoto roku), bude znovu spuštěno také přihlašování se k VÝDEJI NOVÝCH NÁDOB ZDARMA, které je nyní dočasně pozastaveno. 
  • Zároveň je stále možné podávat přihlášky KE SVOZU nádob (pokud jste si je pořídili sami). Odkaz na přihlášku najdete ZDE.  

.........................................................................................

V říjnovém vydání zpravodaje jste byli informováni o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství města od roku 2024, zvláště o záměru zrušení veřejných kontejnerů na odpadní plasty a papír, nacházející se na veřejných stanovištích města Červený Kostelec. Zastupitelstvo tento záměr schoválilo a k jeho uskutečnění dojde postupně od začátku roku 2024 nejpozději do 30. 6. 2024.

V souvislosti se zveřejněním tohoto záměru se zvedl zájem občanů města o získání nádob na plasty a papír do domácností, což je velmi dobře. Zájem je opravdu veliký ve srovnání s přechozím obdobím. Bohužel nádoby pořízené z dotačního titulu, které město rozdává již od června 2021, již byly rozdány

Chcete mít doma nádoby na plasty a papír? V současné době jsou dvě možnosti:
  • Pořídit si svou vlastní nádobu na papír (modrou), nebo na plasty (žlutou), s horním výsypem o objemu 120 l nebo 240 l, případně i kontejner v uvedené barvě o objemu 1100 l k bytovému domu. Město stále přijímá přihlášky ke svozům těchto vlastních nádob. Toto platí i pro nádoby 240 l na bioodpad k domácnostem. Nádobu na bioodpad lze získat prostřednictvím města od svozové společnosti.
  • Město se rozhodlo pořídit na vlastní náklady další nádoby do domácností, které budou zdarma rozdávány občanům města jako doposud. Město pořizuje celkem 400 ks nádob na plasty a papír o objemu 240 l. Polovina z tohoto počtu nádob bude k dispozici do konce roku 2023.

Zároveň s výdejem dalších nádob bude otevřena možnost výměny menších nádob za větší a naopak do naskladněné kapacity nádob, pokud někomu stávající velikost nádob nevyhovuje. Bude k dispozici omezené množství nádob i o objemu 120 l.

Na základě jednání se svozovou společností a po vzájemné domluvě se nebude od nového roku měnit četnost svozu nádob 120 l a 240 l na plasty a papír u domácností hlavně z kapacitních důvodů svozové společnosti. Stávající četnost od roku 2024 bude zachována na frekvenci 1 x za 4 týdny, u kontejnerů na papír a plasty u bytových domů bude frekvence svozů 1 x za 2 týdny jako doposud.

Sledujte prosím Červenokostelecký zpravodaj nebo webové stránky města, kde budou pravidelně zveřejňovány další informace týkající se změn v odpadovém hospodářství i možnosti znovu žádat o nádoby na papír a plasty.

Štěpán Křeček