Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie na Bohdašíně

Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie na Bohdašíně

Město Červený Kostelec se v roce 2023 rozhodlo opravit interiér bohdašínské kaple včetně nové výzdoby, která volně navazuje na původní řešení z druhé poloviny devatenáctého století. 

Historie stavby a její význam

Kaple Nanebevzetí Panny Marie je někdy uváděná jako filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie na Bohdašíně, části města Červený Kostelec. Kapli dal vystavět představený obce Karel Burdych z kamene a cihel během léta 1862. Jen samotné zvony v této kapli píší svoji historii. Na sanktusníku je dochovaný zvonek z roku 1868. Ostatní zvony ve věži byly prvně zrekvírovány v roce 1916, nové byly zhotoveny v roce 1928, ale byly znovu zrekvírovány v roce 1942. Současný zvon Josef byl pořízen v roce 2000 díky finančnímu daru.

Rekonstrukce interiéru 2023 

Sakrální stavba v majetku města Červený Kostelec je i přes své stáří v poměrně zachovalém stavu bez viditelného statického poškození. Zub času se však podepsal na vnitřním špatném stavu omítek, oken, vstupních dveří a kamenného dveřního ostění. 

Z tohoto důvodu byly vnitřní prostory kompletně opraveny. Na opravě se podílelo několik firem. V kapli jsou položené nové dlažby, opraveno ostění, vyměněná okna a dveře. Je zhotovena nová elektroinstalace a osvětlení. Taktéž původní malované stěny kaple byly překryty velmi lidovou malbou. Proto na návrh městského architekta Ing.  Lukáše Ehla vznikla nová působivá výmalba, která volně navazuje na původní výzdobu kaple z roku 1862. Celková cena oprav činí 1 304 875 Kč. Nově opravená kaple bude v současné době dál sloužit k potřebám farnosti Rtyně v Podkrkonoší.

majetkový odbor

Původní stav

Interiér kaple před opravou (nahoře stav po opravě).

 

Odkaz na mapový portál ...