Prosincové slovo starosty

Prosincové slovo starosty

Vážení a drazí občané našeho města,

jako každý měsíc vás chci informovat především o dění v našem městě a na radnici. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na přípravu rozpočtu na rok 2024 a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení nebo i zahájení ještě v tomto roce. Nyní je rozpočet pro příští rok připraven pro schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva. I když je rozpočet schodkový, věřím, že je sestaven tak, abychom se v následujícím období mohli věnovat důležitým úkolům, které trápí nejen nás na úřadě, ale i vás občany. I pro letošní rok byl rozpočet sestaven jako schodkový, přesto jsme nebyli nuceni žádat o úvěr. Je tomu tak částečně proto, že některé akce budou dokončeny v příštím roce. Podstatnější ovšem je, že byly nakonec vysoutěženy za nižší cenu než se původně předpokládálo. Ne vždy je však takový postup ideální, proto se v případě nutnosti využít úvěr pokusíme vynaložit takto poskytnuté finance co nejúčelněji.

Zároveň v uplynulém měsíci probíhaly práce na hlavních investičních akcích letošního roku. Bylo dokončeno provedení úprav náměstí, které by v tuto chvíli mělo být připravené ke slavnostnímu otevření společně s rozsvícením vánočního stromu v neděli 3. prosince. Věřím, že většině z vás se celková oprava náměstí ve svém konečném vzezření líbí. Až nám na jaře rozkvete i bohatá květinová výzdoba a ožije vodní prvek v dolní části náměstí, stane se tento prostor bezpochyby plnohodnotným a příjemným místem k setkávání a případnému posezení.

Finišují i práce na rekonstrukci ul. Letná, kde sice z důvodu ztížených prací v horní části ulice nedojde k úplnému dokončení, ale akce bude dokončena tak, aby bylo možné zajištění obslužnosti a příjezdu k domovům ve valné většině této oblasti. Z větších akcí bude vlivem povětrnostních podmínek přerušena i rekonstrukce volejbalových kurtů, které budou pokračovat, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí. Také by měla být dokončena rekonstrukce vodojemu ve Žďáře. V zimních měsících by měla začít i rekonstrukce hlavní budovy v areálu kempu Brodský. Budeme také připravovat žádost o dotaci na revitalizaci parku A. B. Svojsíka a řadu dalších větších či menších akcí dle doufám schváleného rozpočtu.

Jelikož nám začne také adventní čas, který vyvrcholí vánočními svátky, pracovníci technických služeb provedli vánoční výzdobu města, postavení jesliček a přípravu pro rozsvícení vánočního stromu, ke kterému dojde, jak bylo uvedeno výše, 3. prosince a na které jste všichni zváni. Pro řadu z nás tento adventní čas představuje nejen čas rozjímání a klidu, především v duši, ale bohužel i čas shonu, úklidů domácností a dohánění restů, které chceme ještě do Vánoc a konce roku dohnat. Pokud vás bude tento shon přemáhat, vzpomeňte si na začátek tohoto odstavce a na to, co mají vánoční svátky spolu s adventem představovat. Zklidněte své kroky, važte si společných chvil mezi blízkými a věřte, že vám nic z toho, co jste nestihli, neuteče.

Přeji vám všem krásné, klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hezkého silvestra a šťastné vykročení do nového roku. Roku, který, jak doufám, bude snad i novým začátkem toho lepšího nejen v nás, ale i ve společnosti.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

 

Adventní čas

Mráz vypůjčil si mlžné závoje,
přírodě oblékl bělostný šat,
tou krásou srdce se zachvěje,
vše má svůj rytmus a neměnný řád. 

Tak zase rok dopisuje řádky,
dny rychle ztrácí svůj jas, 
před námi jsou jen vánoční svátky 
a krásný adventní čas. 

Ulice tisíci světel zazáří, 
aby ten zbylý čas rozsvítily,
snům girlandy věsíme na zápraží, 
to aby žádný práh neminuly. 

Snad každý dům pohodou naplní
a všichni zvolníme své kročeje, 
najdeme v sobě lásku a souznění, 
ze srdcí roztají všechny závěje.