V ulici Zemědělská se bude příští rok budovat nová kanalizace a vodovod, Město požádalo o dotaci.

V Zemědělské ulici je dlouhodobě nevyhovující situace s odváděním splaškových vod i stav dožilého, téměř stoletého, veřejného vodovodního řadu. Stávající i budoucí obyvatelé této lokality (ne)trpělivě čekají na nápravu a vše nasvědčuje tomu, že se v příštím roce dočkají. 

Město v roce 2019 zadalo projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace a vodovodu firmě Multiaqua s.r.o., Hradec Králové. V dubnu 2020 bylo vydáno stavební povolení, v únoru 2023 pak byla dokončena dokumentace pro realizaci stavby.

Na konci září letošního roku bylo požádáno o dotaci z operačního programu životního prostředí na kanalizaci a v říjnu byl vybrán zhotovitel stavby, kterým bude firma PDV Stavby s.r.o. z České Skalice.

Samotná stavba by podle smlouvy o dílo měla být zahájena v březnu 2024 a dokončení se předpokládá do 30 týdnů od zahájení stavby. 

 

 

Odkaz na mapový portál ...

 

Soubory ke stažení

C2_KATASTRALNI_SITUACE.pdf 425,5 KB Stáhnout