Lednové slovo starosty

Lednové slovo starosty

Vážení a občané našeho města,
rok uběhl jako voda a máme tu zase čas bilancování, neboť se blíží jeho závěr. Myslím, že tento rok byl opravdu činorodý. Možná se to některým z vás nebude tak jevit, ale přesto mohu konstatovat, že v oblasti investic, projektů, oprav a údržby se podařilo naplnit plánované položky více než z 90%. U projektů jsme spíše řadu projektů odstartovali a pracuje se na jejich dokončení a přípravě k realizaci. Dokončila se úprava náměstí, jehož konečný vzhled a úpravu jistě více oceníme na jaře, až rozkvete květinová výzdoba a bude moci být spuštěn nově umístěný vodní prvek. Z větší části, bohužel nikoliv však úplně, je dokončena ul. Letná. Je dokončena tak, aby bylo možné provádět její zimní údržbu a obyvatelé Letné se dostali bez větších obtíží do svých domovů. V jarních měsících dojde k jejímu dokončení a plnému zprovoznění. Děkuji tímto všem obyvatelům ul. Letná za jejich vstřícnost a trpělivost. Velice si toho vážím, a věřte, i když možná se mnou nebude souhlasit min. skupina znepokojených občanů Letné, tak se vzhledem k technickým problémům, které se v průběhu stavby vyskytly, provedlo maximum, za což platí dík především našemu investičnímu oddělení.

Zároveň s realizací akcí, které jsme měli zařazeny do ročního plánu, se v průběhu podzimu povedlo znovu nastartovat jednání ohledně řešení areálu firmy Textonie. Jsme v kontaktu s jejími majiteli a doufám, že se nám podaří navázat na tato podzimní jednání a dospějeme ke zdárnému řešení tohoto řadu let palčivého problému města.

Samozřejmě kromě tohoto úkolu před námi leží řada dalších, které jsme se snažili zahrnout do rozpočtu a plánu akcí na rok 2024, a doufáme, že se nám je podaří naplnit, anebo alespoň nastartovat jejich přípravu. Největší akcí roku 2024 bude bezesporu rekonstrukce ul. Sokolská, která je sice akcí Královéhradeckého kraje, ale město, tak jako u ul. Jiráskova, bude řešit přípojky, chodníky a další technickou infrastrukturu. Každopádně tato akce významně zasáhne do dopravní situace ve městě. Dalšími významnými akcemi by měly být revitalizace parku A. B. Svojsíka, dokončení rekonstrukce hlavní budovy areálu Brodský, která začala již před Vánoci, úpravy a opravy komunikací, chodníků a mostků v rámci města a další a další drobnější akce. Budeme pokračovat ve snižování nákladů na energie výměnou energeticky náročných spotřebičů (svítidla, kotle,…) a zároveň plánujeme na některých objektech začít i s osazováním fotovoltaických panelů, které bychom rádi posléze, v rámci komunitní energetiky, rozšířili i na další městské objekty.

V rámci rozpočtu se také počítá s tzv. participativním rozpočtem, kde se budete na jeho čerpání podílet i vy, občané Červeného Kostelce, jelikož budete mít možnost navrhnout jak milion korun, který jsme na tento účel vyčlenili, využijeme. Podrobněji se o tomto dočtete nejen ve zpravodaji, ale i na stránkách města.

Samozřejmě počítáme v rámci kulturních akcí s jejich rozšířením, s využitím malého sálu divadla. Také se budeme připravovat na 70. ročník mezinárodního folklorního festivalu, jehož příprava si vyžádá značné úsilí pracovníků našeho kulturního střediska. Dále bude jistě řada příležitostí k návštěvě besed pořádaných v městské knihovně a dalších kulturních akcí po celém městě. Jistě bude dobré si najít čas i na sportovní akce ať již jako divák, anebo se zapojit aktivněji. První z nich je jistě házenkářský, dnes již tradiční turnaj, který se bude konat již 6. ledna ve sportovní hale.
Jak vidíte, je toho stále dost, co se ve městě děje, nebo co bychom chtěli ve městě vytvořit. Doufám, že se tedy při jakékoliv příležitosti spolu setkáme a posuneme město Červený Kostelec zase trochu dopředu, aby se nám tady žilo lépe a spokojeně.
Chtěl bych touto cestou také poděkovat za zodpovědnou práci v minulém roce všem pracovníkům městského úřadu, a to i vč. technických služeb, městské policie, městského kulturního střediska, městské knihovny, a samozřejmě i sboru dobrovolných hasičů, a dalších, kteří s námi úzce spolupracují, a těším se na další spolupráci v novém roce.

Také velice děkuji za spolupráci vám, všem obyvatelům Červeného Kostelce, Bohdašína, Horního Kostelce, Lhoty u Červeného Kostelce, Stolína a Mstětína i Olešnice, věřte, že jsme v tom společně v radostech i starostech. Zároveň doufám, že jste si prožili vánoční a novoroční svátky v klidu, spokojenosti a v úzkém kruhu se svými blízkými nebo přáteli. A i když se nám dnes do společnosti tak trochu vrací „blbá nálada“, doufám, že se vše obrátí k lepšímu a zvítězí zdravý rozum. Ať je to v jakékoliv oblasti našeho života.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza