Policejní prevence chce osvětou mýtit rizikové trendy v oblasti závislostí mládeže

Nejen v okrese Náchod, ale napříč celou Českou republikou, jsou mezi mládeží stále populárnější nové trendy v oblasti závislostí. Hovoříme  o výrobcích, které doposud vůbec nejsou na seznamu zakázaných návykových látek, ale svou povahou či účinky je připomínají. A je možné si na nich vytvořit snadnou, dokonce i silnou, závislost.

Ve většině případů byly tyto výrobky vytvořeny pro dospělé, aby tak mohli přestat například s kouřením, či v domnění substituce závislosti, která nebude takovým způsobem poškozovat zdraví. Nicméně realita někdy může být jiná. V zahraničí jsou některé z těchto látek regulovány, nebo dokonce zakázány. Navíc, pro děti nebo mládež mohou být tyto látky velmi nebezpečné!

Zpozorněte v případě, že u vašich dětí zjistíte:
  • náhlé změny zdravotního stavu (dýchání, srdeční činnost),
  • výkyvy ve změnách nálad,
  • výrazně zhoršení (či paradoxně i zlepšení) školních známek anebo
  • se objeví v odpadkovém koši Vám dosud neznámé druhy materiálů.

Rodiče či pedagogičtí pracovníci by měli v uvedených případech zpozornět, pokud zaznamenají některý z uvedených příznaků u svého dítěte. Doporučujeme, aby i v dnešní době digitálních médií si rodiče vytvořili dostatek prostoru, aby s dětmi mohli komunikovat. Často pak mohou zabránit závislosti svého dítěte včas.

Policejní preventisté proto vyrazili do boje proti těmto aktuálním trendům v oblasti závislostí, které mohou být (nejen) pro mládež nebezpečné. Shrnují účinky a následky užití, ale upozorňují i na další rizika. Není náhoda, že některé z těchto látek nejsou vůbec určeny k přímé spotřebě a jedná se v leckterých případech, jak sami výrobci uvádějí o „sběratelský předmět“.

Je důležité zmínit, že násobně vzrostl zájem o přednášky, kde jsou tématem osvěty:

  • nikotinové sáčky,
  • kratom,
  • HHC,
  • vapování,
  • elfbary a tak podobně.

Jen v náchodském regionu  již na počátku letošního roku zazněla více jak desítka přednášek a další jsou již naplánované.

por. Mgr. Miroslav Mervart